Vielä ehdit äänestää, mitkä osallistuvan budjetoinnin ehdotukset toteutetaan 70 000 eurolla

23.05.2023

Vielä ehdit sunnuntaihin 28.5.2023 asti äänestämällä vaikuttaa, mihin asukkaiden ideoista laadittuihin ehdotuksiin Oulun osallistuvan budjetoinnin 70 000 euroa käytetään. Omia suosikkejaan voi äänestää 38 ehdotuksen joukosta. 

Kaikkiin ehdotuksiin voi tutustua Osallistu Oulu-sivustolla (osallistu.ouka.fi), missä myös äänestys tapahtuu. 

Tähän mennessä äänensä on jo antanut noin 1500 oululaista. Kaikki äänestyksessä mukana olevat ehdotukset ovat saaneet tasaisesti ääniä ja toteutukseen menevien ehdotusten kärki elää koko ajan.

Äänestyksessä on mukana monipuolisesti ehdotuksia eri aihealueista. Mukana on muun muassa liikuntaan ja ulkoilumahdollisuuksiin, kulttuuriin ja kaupunkiympäristöön liittyviä ehdotuksia. 

Äänestäminen Osallistu Oulu -sivustolla 

Äänestää voivat kaikki tänä vuonna 13 vuotta täyttävät ja sitä vanhemmat oululaiset. Jokainen äänestäjä voi äänestäessään valita koko summalla useita ehdotuksia tai vain yhden itselle tärkeän kohteen. Äänestystulosten perusteella kaupunki toteuttaa eniten ääniä saaneet ideat, jotka mahtuvat 70 000 euron budjettiin. 

Äänestäminen tapahtuu sähköisesti tunnistautumalla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Oulun kaupungin koulujen oppilaat voivat äänestää myös omilla MPASSid-tunnuksillaan. Tarkemmat äänestysohjeet ovat Osallistu Oulu-sivustolla. 

Oulun kaupunki tukee osallistuvalla budjetoinnilla asukkaiden ehdottamien kaupungin kehittämisideoiden toteuttamista. Osallistuvan budjetoinnin tavoitteena on lisätä asukkaiden vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksia sekä lisätä asukkaiden ja kaupungin yhteistä vuoropuhelua.