Viheralueiden kunnossapitoa kehitetään kesäkaudella 2024

16.05.2024

Oulun kaupungin viheralueiden kunnossapitoluokitusta on tarkasteltu kuluneen talven aikana keskustan ja keskustan lähialueiden osalta. Viheralueiden kunnossapidossa on otettu käyttöön valtakunnallinen viheralueiden kunnossapitoluokitus RAMS. Kunnossapidon luokituksen muutos tarkoittaa käytännössä sitä, että viheralueiden kunnossapitoa ohjataan enemmän viheralueiden käytön ja arvon mukaan. Mitä käytetympi tai arvokkaampi viheralue on, sitä intensiivisemmässä hoidossa se on.  Luokitus on nähtävänä Oulun karttapalvelussa.

Tavoitteena luokituksen muutoksessa on yhtenäistää viheralueiden kunnossapidon laatuvaatimuksia koko Oulun alueella. Luokituksen muutoksen myötä otetaan huomioon kunnossa- ja puhtaanapitolain mukaiset hoitovastuut myös asuntokaduilla. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kiinteistöjen tulee itse leikata tontin rajasta enintään kolmen metrin etäisyydelle ulottuva nurmikko. Puut ja pensaat sekä yli kolme metriä ylittävät nurmikon osat ovat edelleen kaupungin kunnossapitovastuulla.

Viheralueiden hoitoa on jo aiempina kesinä kehitetty luonnonmukaisempaan suuntaan. Esimerkiksi vähäisellä käytöllä olevia nurmialueita on muutettu niityiksi. 

Palautetta kaupungin viheralueiden kunnossapidosta voi lähettää sähköisen palautepalvelun kautta.