Viheralueiden kunnossapitoa kehitetään luonnonmukaisemmaksi

26.05.2023

Oulun kaupungin puisto- ja katuviheralueiden kunnossapitoa kehitetään tulevana kesänä luonnonmukaisempaan suuntaan. Viheralueiden hoidossa otetaan portaittain käyttöön uusi valtakunnallinen kunnossapitoluokitus. Luokitus on nähtävillä Oulun karttapalvelussa.

Kunnossapidon luokituksen muutos tarkoittaa käytännössä sitä, että viheralueiden kunnossapitoa ohjataan enemmän viheralueiden käytön ja arvon mukaan. Mitä käytetympi tai arvokkaampi viheralue on, sitä tarkemmassa hoidossa se on. Esimerkiksi kaupungintalon viheralueet ja Hupisaarten ruusutarha ovat korkeimmassa kunnossapitoluokassa. Tämän jälkeen arvokkaimpia ja käytetympiä alueita ovat leikkipuistot.

Vähäisemmällä käytöllä olevia nurmialueita hoidetaan jatkossa niittyinä joko murskaamalla tai niittämällä kasvusto kerran tai kaksi kesässä. Kuntalaiselle muutos näkyy kukkivina pientareina ja puistoina.

Palautetta kaupungin viheralueiden kunnossapidosta otetaan vastaan sähköisen palautepalvelun kautta.