Vuoden 2023 tilinpäätös hyväksyttiin - kaupunginhallituksen päätöksiä 25.3.2024

25.03.2024

Tässä ennakkotiedote Oulun kaupunginhallituksen päätöksistä 25.3.2024. Varsinainen pöytäkirja julkaistaan myöhemmin.

Suora linkki esityslistaan: Haetut kokoukset (ouka.fi)

Katso kaupungin esityslistat ja pöytäkirjat osoitteessa Kaupunki ja hallinto | Oulun kaupunki (ouka.fi)

1. Oulun kaupungin tilinpäätös 2023. Päätösesitys hyväksyttiin. 

2. Oulun kaupungin talouden seuranta 1.1. - 29.2.2024. Merkittiin tiedoksi. 

3. Etuosto-oikeuden käyttäminen Madekoskella ja Juurusojalla, Hongikko 564-404-106-18 ja Honkarinne 564-404-106-15. Esittelijä muutti päätösesitystä seuraavasti:” Etuosto-oikeutta ei käytetä. Myynnin kohteena oleville kiinteistöille ei ole kaupungilla käyttöä.” Muutettu päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. 

4. Kaupunginvaltuuston kokouksen 18.3.2024 päätösten täytäntöönpano. Päätösesitys hyväksyttiin. 

5. Kaupunginhallituksen kokoukset vuonna 2024, muutoksia kokousaikatauluihin syksyn osalta. Päätösesitys hyväksyttiin.

6. Lauta-, johto- ja toimikuntien sekä viranhaltijoiden päätökset. Ei otettu.

7. Oulun kaupungin tytäryhteisöraportti 2024. Merkittiin tiedoksi, edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.