Yhdistyksillä toinen mahdollisuus vaikuttaa kaupungin järjestöavustusluonnokseen

24.03.2023

Hyvinvoinnin edistämisen järjestöavustusluonnosta käsiteltiin infona Oulun kaupungin hyvinvointi-, kulttuuri- ja liikuntalautakunnassa 22. maaliskuuta. Kokouksessa kuultiin luottamushenkilöiden näkemyksiä avustuksista.

Helmikuun järjestöavustusillassa kuultiin ensimmäisen kerran Oulussa toimivien yhdistystoimijoiden näkemyksiä hyvinvoinnin edistämisen avustuskriteereistä 182 000 euron avustusmäärärahalle. Kaupunki haluaa pitää järjestöille ja yhdistyksille uuden tilaisuuden, jossa on vielä mahdollisuus vaikuttaa kriteeristöön.

Etätilaisuuden ajankohdasta tiedotetaan myöhemmin. Hyvinvointi-, kulttuuri ja liikuntalautakunta päättää avustuskriteeristöstä 26. huhtikuuta 2023.