Yleisötilaisuus valtatie 20:n parantamisesta Kiiminkipuiston koululla 12.6.2024

23.05.2024

Korvenkylän ja Kiimingin välisen valtatie 20:n parantamisesta järjestetään yleisötilaisuus Kiiminkipuiston koulun ruokalassa 12.6.2024 klo 17–19. Työpajassa on mahdollista keskustella liikkumisesta ja kulkuyhteyksistä sekä ympäristövaikutusten arvioinnista asiantuntijoiden kanssa. 

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma on ollut nähtävillä ja siitä on saatu yhteysviranomaisen lausunto. Aineistoon voi tutustua ympäristöhallinnon verkkosivuilla.

Sitowise mittaa ja arvioi valtatie 20:n aluetta 29.–30.5.2024. Tänä aikana alueella liikkuu asiantuntijoita suunnittelukonsultti Sitowisen varusteissa kuvaamassa rakennuksia ja niiden lähiympäristöä. Inventoinnissa tarkastellaan valtatien 20 läheisyydessä sijaitsevan rakennetun kulttuuriympäristön arvoja. Aiemmin aloitettujen luontoinventointien laatiminen jatkuu läpi kesän.

Lisätietoa valtatie 20:n parantamishankkeesta löydät väyläviraston nettisivuilta.