Yliannostuskuolemien ehkäisyyn liittyvää päivää vietetään 31.8.2022 – Oulu mukana kampanjassa valaisemalla Ouluhallin katon

29.08.2022

Elokuun viimeisenä päivänä 31.8. vietetään kansainvälistä yliannostuskuolemien ehkäisyyn liittyvää päivää. International Overdose Awarness Day (IOAD) on vuonna 2001 Australiassa syntynyt kampanja, joka on levinnyt ympäri maailmaa. Oulun kaupunki on mukana kampanjassa valaisemalla Ouluhallin katon kampanjan teemavärillä, violetilla.

Oulussa terveysneuvontapiste Vinkki tekee tärkeää työtä sen puolesta, että huumeiden yliannostuksesta johtuvat kuolemat vähenisivät. Sairaanhoitaja Marja Hillervo-Ojala kertoo, että Vinkissä panostetaan asiakkaiden henkilökohtaiseen neuvontaan ja kohtaamiseen:  

”Turvallisuusohjeiden lisäksi vaihdamme myös kuulumisia asiakkaiden kanssa ja saamme heiltä hyvää palautetta tästä työstä. Kävijät kertovat usein, että olemme ainoat ihmiset, jotka kohtaavat heidät tasavertaisina ihmisinä, ystävällisesti ja keskustellen.”  

--

Huumemyrkytykset ovat yleistyneet ja kuolemantapausten määrä on kasvussa Suomessa. Alle 25-vuotiaiden huumemyrkytyskuolemissa on kasvua yli 35 prosenttia edellisvuodesta. Suomessa kuoli vuonna 2020 huumeiden aiheuttamiin myrkytyksiin 228 henkilöä ja etenkin alle 25-vuotiaiden nuorten huumemyrkytyskuolemat ovat nousseet hälyttävästi. Se tarkoittaa, että kaipaamaan jääviä läheisiä on moninkertainen määrä.

Yliannostuskuolemien ehkäisyyn liittyvän kampanjan tavoitteena on tarjota huumeisiin kuolleiden läheisille turvallinen kanava ja ympäristö, jonka kautta edesmennyttä ihmistä voi surra ilman häpeän ja syyllisyyden tunteita. Kampanjassa halutaan huomioida ihmiset, jotka vielä käyttävät, tai ovat käyttäneet huumeita, ja huumeiden käyttöön liittyvää häpeää pyritään vähentämään. Päivän avulla tuodaan esiin huumeita käyttävien ihmisten kokemaa syrjintää ja kohteluun liittyviä ongelmia, sekä pyritään ratkaisemaan niitä.

Kampanjalla halutaan herättää ihmisiä keskustelemaan ja huomioimaan niitä keinoja, joilla huumeisiin liittyviä yliannostuksia voitaisiin ehkäistä. Yliannostuksiin kuolleiden muistamisen lisäksi tulee kiinnittää erityinen huomio siihen, miten ehkäisemme kuolemia tulevaisuudessa. Näitä keinoja on turvata riittävät ja tarpeenmukaiset palvelut huumeita käyttäville ihmiselle ja saattaa riskiryhmissä olevat ihmiset avun ja tuen piiriin.

Valtakunnallinen kampanja ja tilastot: Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry