Ylijäämämaiden läjitysaluetta laajennetaan Kaakkurissa

09.06.2023

Kaakkurin ylijäämämaiden läjitysalue laajenee. Läjitysalue sai ympäristöluvan viime vuonna. Aluetta on otettu jo osittain käyttöön talven aikana. Läjitysaluetta otetaan nyt lisää käyttöön ja sen vuoksi puustoa poistetaan usean hehtaarin alueelta. Koko laajennusalueelta ei poisteta puita vielä, vaan poisto tapahtuu vaiheittain. Puuston poisto alkaa 12.6.2023 alkavalla viikolla. Työt jatkuvat usean viikon ajan.

Läjitysalueen laajennusosa tulee toimimaan ylijäämämaiden vastaanottopaikkana vuosien ajan ja on tulevaisuudessa osa Kaakkurin liikuntamaata. Alueella on hyödynnetty rakentamisesta syntyviä ylijäämämaita jo noin 3 miljoonan kuution verran. Ensimmäiset maakuormat entisen kaatopaikka-alueen päälle ajettiin jo yli 20 vuotta sitten. Maamassoja hyödyntäen on saatu rakennettua monipuolinen liikunnallisten palveluiden alue.

Läjitysalueen laajentumisen myötä latu- ja kuntorataverkostoon tulee muutoksia. Osa olemassa olevista kuntoradoista on jo suljettu. Tilalle rakennetaan uusi korvaava yhteys ennen seuraavaa hiihtokautta. Katso liikuntapalveluiden tiedote aiheesta.

-