Asukas- ja opiskelijakyselyt

Oulun kaupunki kysyi marraskuussa 2023 kahden erillisen tutkimuskyselyn avulla täysi-ikäisten kuntalaisten sekä oululaisten opiskelijoiden tarpeita, odotuksia ja mielipiteitä kaupungin kehittämiseen. Tutkimustuloksia käytetään päätöksenteon tukena.

Kysyimme, mikä oululaisille on tärkeää. Mihin asioihin Oulun tulisi kaupunkina panostaa tulevaisuudessa? Miten Oulusta saataisiin rakennettua vielä astetta parempi koti- ja opiskelukaupunki nykyisille ja tuleville asukkaille?

Voit tutustua sekä Oulun kaupungin strategisen suunnan vetovoimatutkimuksen tuloksiin että opiskelijakyselyn tuloksiin alta. 

Oulun kaupungin vetovoimatutkimus avaa kaupunkilaisten ajatuksia Oulun tulevaisuudesta

Oulun kaupungin teettämä strategisen suunnan vetovoimatutkimus on valmistunut helmikuussa 2024. Tutkimuksen tulosten pohjalta päättäjien on mahdollista paremmin tulkita kuntalaisten tulevaisuuden toiveita ja vaikuttaa Oulun kaupungin strategiseen suuntaan.

Tutkimus toteutettiin verkkokyselynä loppuvuodesta 2023, ja vastaajia oli yhteensä 2176. 

Tutkimuksen toteutti Kolmas Polvi Oy.

Lataa Oulun kaupungin strategisen suunnan vetovoimatutkimuksen yhteyteen medialle tarkoitettu kuva (Kuvaaja: Harri Tarvainen / Oulun kaupunki)

Oulusta houkuttelevampi opiskelijakaupunki

Mitä Oulussa tulisi tehdä toisin, jotta kaupunki olisi opiskelijoiden näkökulmasta houkuttelevampi? Ikäluokkien pienentyessä ja opiskelukaupunkien välisen kilpailun kiristyessä kysymys on ajankohtainen myös meillä Oulussa. 

Oulun kaupunki, Oulun yliopisto, Oulun ammattikorkeakoulu sekä Koulutuskuntayhtymä OSAO etsivät yhdessä näkemyksiä Opiskelijakaupunki Oulu -projektissa.

Opiskelijakaupunki Oulu -projekti käynnistyi loppuvuodesta 2023 opiskelijoille toteutettavalla kyselyllä. Opiskelijoilta kerättiin tietoa hyvän opiskelijaelämän keskeisistä osa-alueista, kuten työ- ja harjoittelumahdollisuuksista, asumisesta, harrastamisesta ja tapahtumista. Tiedon keräämisen lisäksi projektissa luodaan konkreettisia toimenpide-ehdotuksia kaupungin kehittämiseksi.

Verkkokyselyyn saatiin 2912 vastausta toisen ja korkea-asteen opiskelijoilta. Kyselyn lisäksi järjestettiin kolme työpajaa: suomalaisille korkeakouluopiskelijoille, kansainvälisille korkeakouluopiskelijoille ja OSAOn opiskelijoille.

Kyselyn ja työpajat toteutti Männikkömetsä Oy.

Uutinen: Oulussa opiskelevat antoivat näkemyksensä paremman opiskelijakaupungin kehittämiseksi (13.2.2024)