Varhaiskasvatuksen ABC

Varhaiskasvatus on osa suomalaista koulutusjärjestelmää sekä tärkeä vaihe lapsen kasvun ja oppimisen polulla. Se tukee ja täydentää kotien kasvatustehtävää ja vastaa omalta osaltaan lasten hyvinvoinnista. 

Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Varhaiskasvatusta järjestetään päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa sekä avoimen varhaiskasvatuksen kerhoissa.

Varhaiskasvatuksen tavoitteet

Kun lapsi aloittaa varhaiskasvatuksen

Käytännön vinkkejä lapsen varusteista

Lapsen luovuttaminen hakijalle

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma ja Lapset puheeksi -keskustelu

Lapsen yksilöllinen lääkehoitosuunnitelma

Kun lapsi sairastaa - kotihoito-ohjeita tavallisimpiin lasten sairauksiin tai pulmiin

Hygienia