Varhaiskasvatuksen muistutusoikeus

Toimi näin, jos et ole tyytyväinen lapsesi varhaiskasvatukseen 

Lapsella on oikeus turvalliseen ja laadukkaaseen varhaiskasvatukseen. Joskus kuitenkin huoltajilla voi herätä varhaiskasvatusta koskevia kysymyksiä tai tyytymättömyyttä toimintaan. Näissä tilanteissa kannattaa asian selvittämiseksi olla ensisijaisesti yhteydessä henkilökuntaan tai tarvittaessa päiväkodinjohtajaan.

Jos asiat eivät omassa varhaiskasvatuspaikassa keskustellen selviä, huoltajien on mahdollista tehdä asiasta muistutus toiminnasta vastaavalle päiväkodinjohtajalle, toimipaikan vastuuhenkilölle tai varhaiskasvatuksen johtavalle viranhaltijalle eli varhaiskasvatusjohtajalle.

Muistu­tuksen tekeminen kunnallisen tai yksityisen varhais­kas­va­tuksen toiminnasta

Voit tehdä muistutuksen lomakkeella, vapaamuotoisena kirjeenä tai sähköpostitse. Kerro mahdollisimman yksityiskohtaisesti mihin asiaan tai asioihin olet tyytymätön. Jos muistutuksessa ilmenee arkaluonteisia asioita esim. lapsen terveyteen tai tukeen liittyviä tietoja, emme suosittele sähköpostin käyttöä. Osoita muistutus toiminnasta vastaavalle päiväkodinjohtajalle, aluepäällikölle tai varhaiskasvatuksen johtajalle.

Muistutuksen tekemiseen ei ole säädetty määräaikaa, mutta se on hyvä tehdä mahdollisimman pian asioiden käsittelyn helpottamiseksi.

Muistutus käsitellään noin kahden viikon sisällä, jonka jälkeen tulet saamaan kirjallisen vastauksen. Muistutuksesta annettuun vastaukseen ei voi hakea muutosta valittamalla.

Sosiaa­lia­siamies avustaa muistu­tuksen tekemisessä

Jos tarvitset apua ja neuvoa muistutuksen tekemiseen, ota yhteyttä sosiaaliasiamieheen. Oulun sosiaaliasiamiehenä toimii Mirva Makkonen, p. 044 703 4115, mirva.makkonen(at)ouka.fi