Koulujen yhteistyö

Opetushenkilöstö ja opiskelijat rakentavat yhteistyöprojektia.

Tervetuloa löytämään vinkkejä, ideoita ja esimerkkejä!

Aurora Entrepreneurialis edistää Suomen ja Ruotsin raja-alueen toisen asteen oppilaitosten välistä yhteistyötä. Tuemme kouluja yhteisten aktiviteettien ja projektien suunnittelussa ja toteutuksessa. 

 

Inspiraatiota yhteistyöhön ja konkreettisia malleja toteutettavaksi opetuksessa 

Kurkista Yhteistyön hedelmät -välilehdeltä Aurora Entrepreneurialis -oppilaitosten toteutuneiden aktiviteettien ja projektien sisällöt. Löydät ne eriteltyinä oppiaine- tai teemakohtaisesti toteutuksesta riippuen.  

Kokoamme Vinkkejä yhteistyöhön -sivulle kokemuksiimme pohjautuen ajatuksia ja neuvoja kansainvälisen yhteistyön aloittamiseen, ylläpitämiseen ja kehittämiseen.

Aurora Entreprenreurialis -yhteistyökouluihin voit tutustua tarkemmin alla olevan Thinglink-kartan avulla. Koulut on kutsuttu mukaan hankealueen sisältä. 

 

Aurora Entrepreneurialis -oppilaitokset kartalla