Tietoa hankkeesta

Aurora Entrepreneurialis -hankkeen juliste

Aurora Entrepreneurialis 1.1.2023-31.12.2025

 

Toiminnan kolme keskeisintä osa-aluetta:

  • toisen asteen oppilaitosten yrittäjämäisen toimintakulttuurin edistäminen
  • kestävä yrittäjyyskasvatus
  • pohjoisen raja-alueen yhteistyön kehittäminen.

Hankkeessa luodaan yhteistyöverkosto oppilaitosten välille, järjestetään opetushenkilöstön koulutuksia, vieraillaan työelämäkohteissa sekä toteutetaan yhteisiä projekteja digitaalisesti ja kasvotusten.

Opiskelijat pääsevät suunnittelemaan kestävää tulevaisuutta edistäviä ratkaisuita sekä tutustumaan kestävän yrittäjyyden eri muotoihin. Toiminnan kautta nuoret saavat taitoja ja kokemuksia, jotka auttavat heitä näkemään ja hyödyntämään pohjoisen alueen tarjoamia mahdollisuuksia niin työelämässä kuin opiskelussa sekä toteuttamaan ympäristön kantokykyä edistäviä projekteja. Samalla he kehittävät monipuolista osaamista ja työelämätaitojaan kuten aloitekykyä, rohkeutta, luovuutta, vastuunkantamista ja yhteistyötaitoja.

Hankkeessa tuetaan mukana olevia oppilaitoksia, organisaatioita ja yrityksiä kehittämään yhteistyötapoja sellaisiksi, että toiminta jatkuu luontevasti myös hankerahoituksen päättyessä. Kaikki opetus- ja oppimismateriaalit, innovaatioleirimalli ja muut kehittämisen tulokset julkaistaan eri kanavia käyttäen ja ne ovat vapaasti hyödynnettävissä myös jatkossa.  
 

Hankkeen toteuttajat:

Hankkeen rahoittajien logot.

Hanketta rahoittavat Interreg Aurora, Lapin Liitto ja Region Norrbotten.

Hankkeen Agenda2030 -tavoitteiden tunnukset.

Pyrimme huomioimaan kestävän tulevaisuuden tavoitteet niin hankkeemme sisällöissä kuin käytännön toteutuksessa. 

Kurkista lisätietoja keskeisimmistä tavoitteistamme BMOL ry:n julkaisemasta Agenda 2030 -videosarjasta:

Tavoite 4: Hyvä koulutus

Tavoite 8: Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

Tavoite 12: Vastuullista kuluttamista