Monikieliset oppilaat

Oulussa monikielisille oppilaille, joiden äidinkieli on muu kuin suomi, ruotsi tai saame tai joiden perheessä käytetään edellä mainittujen kielten lisäksi muita kieliä, järjestetään perusopetukseen valmistavaa opetusta, suomi toisena kielenä -opetusta sekä oman äidinkielen opetusta. 

Tavoitteena on, että eri kieli- ja kulttuuriryhmiin kuuluvat oppilaat saavuttavat sellaiset perusopetuksen tiedot ja taidot, että heillä on mahdollisimman hyvät lähtökohdat jatko-opintoihin. Lisäksi tavoitteena on vahvistaa oppilaiden toimivaa monikielisyyttä ja tukea identiteettien rakentumista. 

Ennen perusopetuksen aloittamista maahanmuuttajataustaiset oppilaat voivat osallistua Oulun kaupungin järjestämään perusopetukseen valmistavaan opetukseen. Valmistavasta opetuksesta oppilas siirtyy omaan lähikouluun.

Oulun kansainvälinen koulu on tarkoitettu suomalaisille ja ulkomaalaisille lapsille, jotka hyötyvät kansainvälisistä ohjelmista ja joiden kielitaito on riittävä englanninkielellä opiskeluun. 

Perusopetukseen valmistava opetus

Valmistavan opetuksen jälkeiset opinnot

Suomi toisena kielenä -opetus (S2)

Oman äidinkielen opetus

Oulun kansain­välinen koulu - Oulu Interna­tional School (OIS)

Lisätietoja monikielisten oppilaiden opetuksesta