Kalastuksen lupaehdot alueittain

Tämän sivun sisältö:

Lupaehdoissa jokaiselle vesialueelle on annettu numero, joka löytyy kartasta. Sen jälkeen luetellaan sallitut pyyntimuodot ja niihin mahdollisesti liittyvät rajoitteet. Jos alueen kohdalla ei mainita jotain kalastustapaa, on se kielletty.

Oulun kaupunki pidättää oikeuden tehdä tarvittaessa muutoksia kalastuksen lupaehtoihin kesken kalastuskauden.

Lupaehtojen ohjeet numeroiduilla alueilla (1a-6b)

  • 1a Meri, 1b Kalaväylä merialueella, 1c Merialue jokisuistossa, 1d Kalaväylä jokisuistossa, 2a Hartaanselkä, 2b Hupisaarten vesialue, 2c Hartaanselän erityiskalastusalue, 3a Oulujoki, 4a Sanginjoki
  • 5a Sanginjoen erityiskalastusalue ootto-onkialue, 5b Sanginjoen erityiskalastusalue
  • 6a (Valkiaisjärvi, Kinnulanjärvi, Ahmasjärvi, Lämsänjärvi), 6b (Kuivasjärvi, Pyykösjärvi, Niilesjärvi, Kaitajärvi ja Syväjärvi)

Nettiluvan saa osoitteesta www.kalapassi.fi
Paperiluvan voi ostaa myös Oulu10-palvelusta, Torikatu 10, Kalastuslupia myydään myös Haukiputaan (Jokelantie 1) ja Oulunsalon (Karhuojantie 2) asiointipisteissä.
Voit tarkistaa Oulu10-asiointipisteiden aukioloajat nettisivuiltamme.

Lippoamisluvista päättää yhdyskunta-ja ympäristöpalvelut vuosittain. Lippoamisluvat ostetaan suoraan paikan päältä.

Lyijyisten heittopainojen käyttö on kielletty Oulun kaupungin kaikilla vesialueilla.

Talvinen täkyonginta eli ismetekalastus on mahdollista kaupungin uisteluluvalla.

Kalastonhoitomaksu tulee maksaa, jos on iältään 18–69-vuotias ja kalastaa vieheellä tai pyydyksillä tai ravustaa. Kalastonhoitomaksun voi suorittaa osoitteessa www.eraluvat.fi.

Kalastus on kielletty yleisten teiden ja kevyen liikenteen silloilta.

Kalastuksen lupaehdot alueittain

1a Meri

1b Kalaväylä merialueella

1c Merialue jokisuistossa

1d Kalaväylä jokisuistossa

2a Hartaanselkä

2b Hupisaarten vesialue

2c Hartaanselän erikois­ka­las­tusalue

3a Oulujoki (Rautasilta - Muhoksen raja)

4a Sanginjoki (poislukien Sanginjoen 5a ja 5b erityis­ka­las­tusalueet)

5a Sanginjoen erityis­ka­las­tusalue

5b Sanginjoen erityis­ka­las­tusalue

6a Järvet (Valkiaisjärvi, Kinnulanjärvi, Ahmasjärvi, Lämsänjärvi)

6b Järvet (Kuivasjärvi, Pyykösjärvi, Niilesjärvi, Syväjärvi ja Kaitajärvi)

UKK Usein kysytyt kysymykset FAQ

 

Oulun kaupungilla on useita kalastusalueita. Tarvitsenko kaikille alueille eri luvan?

Et tarvitse. Sama lupa käy kaikille alueille missä lupaa edellytetään.

Tarvitsenko muita lupia Oulun kaupungin luvan lisäksi?

Kyllä tarvitset, jos teet muuta kuin ongit tai pilkit yhdellä vavalla. Kalastonhoitomaksu tulee maksaa, jos on iältään 18–69-vuotias ja kalastaa vieheellä tai pyydyksillä tai ravustaa. Poikkeuksena ovat kalastajat, jotka ehtivät täyttää 65 vuotta 31.12.2023 mennessä.

Miksi ei löydy tietoa kalastusluvista koko merialueelta tai kaikista Oulun seudun sisävesistä?

Tällä sivustolla on tietoa ainoastaan Oulun kaupungin hallinnassa olevien vesialueiden kalastuksesta ja lupaehdoista. Oulun kaupungin kalastusalueiden lupaehdot alueittain ovat nähtävissä näillä kalastussivuilla.

Millä alueilla saa kalastaa nuorisoluvalla?

Kaikilla alueilla muiden lupaehtojen puitteissa.

Missä saan kalastaa yhdellä vavalla ja vieheellä pelkällä kalastonhoitomaksulla?

Et tarvitse Oulun kaupungin kalastuslupaa yhdellä vavalla ja vieheellä seuraavilla alueilla:

1a Meri, 1b Kalaväylä merialueella, 1c Merialue jokisuistossa, 3a Oulujoki, 4a Sanginjoki (poislukien Sanginjoen erityiskalastusalue 4b), 6a Järvet (Valkiaisjärvi, Kinnulanjärvi, Ahmasjärvi, Lämsänjärvi) ja 6b Järvet (Kuivas-, Pyykös-, Niiles-, Syvä- ja Kaitajärvi). Jos haluat kalastaa useammalla kuin yhdellä vavalla tarvitset Oulun kaupungin kalastusluvan. Tarkista aluekohtaiset rajoitukset.

Missä en saa kalastaa pelkällä kalastonhoitomaksulla?

Kaikki kalastus on kielletty Hupisaarten alueella 2b. Oulun kaupungin luvan tarvitset alueilla Hartaanselkä 2a ja 2c sekä 5a ja 5b Sanginjoella. Muilla alueilla tarvitset kaupungin luvan mikäli haluat kalastaa passiivipyydyksillä tai useammalla kuin yhdellä vavalla. Tarkista Oulun kaupungin aluekohtaiset rajoitukset. Kalastusrajoituspalvelusta löytyy tietoa, mitkä alueet ovat yleiskalastusoikeuksien ulkopuolella.

Saanko kalastaa Hupisaarten alueella?

Et saa. Kaikki kalastus on kiellettyä Hupisaarten 2b alueella.

Monellako vavalla saan uistella Hartaanselällä?

Hartaanselällä 2a veneestä saa uistella neljällä (4) vavalla ja rannalta kahdella (2) vavalla. Erityiskalastusalueella 2c saa veneestä kalastaa neljällä (4) vavalla ja rannalta yhdellä (1) vavalla.

Saanko käyttää moottoria uisteluun Hartaanselällä?

Moottorin käyttö siiman ollessa vedessä on kielletty Hartaanselän 2c erityiskalastusalueella. Hartaanselkä 2a alueella saa käyttää moottoria myös uisteluun.

Saanko käyttää moottoria siirtymiseen Hartaanselällä?

Kyllä saat. Muista kuitenkin vesiliikenteen nopeusrajoitukset.

Miten saan kalastaa Hartaanselällä ennen 15.6.?

Kaikilla sallituilla kalastustavoilla. Vuorottelu spinfluga- ja venekalastuksen välillä alkaa 15.6.

Saako Hartaanselän erityiskalastusalueella 2c käyttää muuta viehettä punttiin liitettynä?

Ei saa. Spinflugakalastuksessa saa käyttää ainoastaan punttiin liitettyä perhoa, jossa on yksi yksihaarakoukku, jonka kitaväli on max 12 mm.

Minkälaista koukkua saa käyttää Hartaanselän erityiskalastusalueella 2c?

Koukun käyttöä on rajoitettu spinflugakalastuksessa. Hartaanselkä 2c alueella on sallittua käyttää spinflugakalastuksessa yhtä yksihaarakoukkua, jonka kitaväli on enintään 12mm. Muussa kalastuksessa koukkujen kokoa tai määrää ei ole rajoitettu. Huomaa kuitenkin, että Kalastuslain 46 § kieltää kalan tahallisen tartuttamisen ulkopuolelta.

Missä saan onkia ja pilkkiä yhdellä vavalla?

Onkiminen ja pilkkiminen yhdellä vavalla on sallittua kaikilla Oulun kaupungin vesialueilla paitsi Hupisaarten 2b alueella ja Sanginjoen virta- ja koskipaikoilla.

Mitä tarkoittaa Ootto-onginta?

Ootto-onki on  onki, jossa on yleensä kela. Paino vie siiman vedenpohjaan ja koho tai kelluva syötti nostaa koukun väliveteen. 

Mitä tarkoittaa heitto-onginta?

Heitto-onki on virveli, johon on kiinnitetty koho-onki. Erona tavalliseen koho-onkeen on se, että onki voidaan heittää kauas veneestä tai rannasta ja suuren kalan väsyttäminen helpottuu, kun kelalla on ylimääräistä siimaa.

Mitä tarkoittaa ismete kalastus?

Ismete on täkykalastuslaji, jota harrastetaan talvella. Ismetessä käytetään lyhyitä 120cm pitkiä vapoja ja enimmäkseen hyrräkeloja. Kalastuksessa käytetään tärpinilmaisinta. Ismeten etuna on monivapamahdollisuus, joka vaatii vedenomistajan luvan. Useammalla vavalla saadaan katettua suurempi alue.

Miksi merialueella lohen alamitta on 50 cm ja muualla 60 cm?

Lohen alamitta on vähintään 60 cm, mutta leveyspiirin 63°30 N pohjoispuolella Perämeressä vähintään 50 cm.

 

UKK Kalassa

Urho Kekkosen arkisto