Osoitteet

Paikkatietopalvelut ylläpitää kaupungin osoitejärjestelmää ja antaa osoitenumeron uusille kiinteistöille ja rakennuksille. Asemakaavoitetuilla alueilla osoitenumero annetaan yleensä tonttijaon laatimisvaiheessa ja haja-asutusalueilla rakennuslupaa haettaessa.

Karttatieltä löydät osoitekartan.

Tietoa osoitteista

Teiden nimeäminen

Osoite­muu­tokset

Osoitekilpiohjeet

Navigaattoreiden osoiteongelmat

Lisätietoja