1649 - Ensimmäinen regulointisuunnitelma

Ensimmäinen Oulun kaupungin regulointisuunnitelma vuodelta 1649

Oulun ensimmäinen regulointisuunnitelma (uudelleenjärjestely) on vuodelta 1649. Sen on laatinut, samoin kuin ensimmäisen kartankin, Pohjanmaan maanmittari Claes Claesson.

Suunnitelmansa hän on tehnyt aikaisemmin tekemänsä kartan päälle. Oletettavasti tämä oli luonnos lopullista regulointisuunnitelmaa varten. Vuoden 1649 regulointisuunnitelmaa on myös pidetty Claessonin ideaalisuunnitelmana, jossa hän pyrki kokeilemaan erilaisia asemakaavallisia ideoitaan.

Näyttäisi siltä, että ehkä vuosien 1652 suurpalon ja jälleen 1655 raivonneen uudemman kaupunkipalon seurauksena kaupungin jälleenrakentaminen toteutettiin pikemminkin tämän Claessonin ideaalisuunnitelman pohjalta, kuin vuonna 1651 hyväksytyn ensimmäisen asemakaavan mukaan.

Alkuperäistä karttaa säilytetään Ruotsin valtionarkistossa.