1802 - Oulujoen suisto

Oulun kartta vuodelta 1802

Tämä kartta on maanmittari M.G. Fillmerin kartan ohella vanhimpia karttoja, joissa on kuvattu kaupungin ohella koko Oulujoen suisto. Vertaamalla suistoa tämän päivän tilanteeseen on selvästi nähtävissä maan kohoamisen ja Merikosken valjastamisen vaikutukset rannoilla ja saaristossa.

Vuodelta 1802 oleva kartta kuuluu ns. P. Nymanssonin kokoelmaan, jota säilytetään Kansallisarkistossa.