1886-1888 - Oulun asemakartta

Kuva kartasta

Kartan on laatinut G.W. Liljeblad. Tämä on yksi Liljebladin peräkkäisinä vuosina laatimista asemakartoista. Ensimmäisen kartan hän teki v. 1886 täydentämällä Kjerrströmin 1876 laatimaa karttaa.

Seuraavana vuonna (1887) häneltä valmistui asemakartta, joka oli hyvin pitkälle vuoden 1882 asemakaavan mukainen. Vuoden 1888 kartta on hänen kolmas asemakarttansa. Kaikissa kartoissa on kuvattu 1886 käyttöön vihitty rautatie.

Liljebladin vuosien 1886 ja 1887 kartat löytyvät Oulun kaupunginarkistosta. Vuoden 1888 karttaa säilytetään Maakunta-arkistossa.