1902 - Oulun asemakartta

Oulun asemakartta vuodelta 1876

Kartta on ilmeisesti kaupungin oma tuote. Siinä on selvästi nähtävissä, miten vuoden 1882 suurpalon jälkeen palaneilla alueilla on toteutettu kortteleiden sisällä puistovyöhykkeet ja palokäytävät.

Karttaa säilytetään Oulun kaupunginarkistossa.