1907 - Oulun asemakartta

Kuva kartasta

Kartta on kaupungin rakennuskonttorin valmistama. Asemakartta on valmistettu samana vuonna vahvistetun kaavan pohjalta. Asemakaavan laativat kaupungininsinööri Alexander Brandt ja lääninarkkitehti Victor J. Sucksdorff. Ennen kaavan jättämistä valtuustolle kutsuttiin asiantuntijaksi arkkitehti Bertel Jung Helsingistä. Kaavan on vahvistanut Pietarhovissa ministeri valtiosihteeri A. Landhoff. Kaavassa otsikko ja selitteet ovat sekä venäjäksi että suomeksi.

Kaavaa ja asemakarttaa säilytetään Oulun kaupunginarkistossa.