Kastellin monitoimitalon esittely

Kastellin monitoimitalo on Oulun kaupungin oppimis-, harrastus- ja kulttuurikeskus, joka palvelee niin lähialueensa asukkaita kuin kaikkia kaupunkilaisia.

Talossa toimivat päiväkoti, peruskoulu, lukio ja aikuislukio sekä kansalaisopisto, kirjasto ja nuorisotilat. Koulujen monipuoliset liikuntatilat ovat myös muiden harrastus- ja urheiluryhmien käytettävissä.

Talo on suunniteltu moderniksi yhteisölliseksi oppimisympäristöksi, jossa on pyritty huomioimaan tulevaisuus monin tavoin.

Opetus ja opiskelumenetelmät muuttuvat vuosien myötä, samoin yhdessä toimimisen muodot ja kaupungin palvelut, joten myös tilojen tulee joustaa ja palvella erityisesti oppimista.

Monitoimitalon tilat ovat muunneltavissa, ja rakenneratkaisut on suunniteltu kestäviksi sekä pitkäikäisiksi.

Elinkaarimallilla toteutetun Kastellin kiinteistön huollosta ja ylläpidosta vastaa YIT 25 vuoden mittaisen jakson ajan.

Kastellin monitoimitalo tarjoaa viihtyisät, terveelliset ja turvalliset puitteet oppimiselle ja yhdessä tekemiselle.

Oppimi­sym­pä­ristöjä kehittämässä

Kastellin suunnittelun ja rakentamisen lähtökohdat olivat selkeät: tarvitaan pitkäaikaista, turvallista ja moneen käyttöön soveltuvaa tilaa eri-ikäisten kaupunkilaisten käyttöön, nyt ja tulevaisuudessa.

Suurin osa rakennuksesta on opetuskäytössä. Siksi tilojen suunnittelussa on hyödynnetty pedagogiikan erikoisasiantuntemusta. Käyttäjät ovat osallistuneet tilojen ja oikeanlaisen oppimisympäristön ideointiin.

Katse on suunnattu kauas: millaisessa ympäristössä opitaan ja toimitaan nyt, entä 10 vuoden kuluttua?
Oulun kaupungin erikseen kilpailuttama arkkitehtisuunnitelma perustuu ajatukseen fyysisestä ympäristöstä oppimisen kivijalkana, joka tarjoaa parhaimmillaan monipuolisia toimintamahdollisuuksia, virikkeitä ja mahdollisuuksia opiskella eri välinein sekä yksin että ryhmässä. Hyvä oppimisympäristö on joustava ja muunneltava, mutta miellyttää myös silmää ja luo turvallisuudentunnetta.

Koska Kastellin koulu on liikuntapainotteinen ja talossa toimii urheilulukiolinja, monitoimitalossa on runsaasti monipuolisia liikuntatiloja. Ne ovat myös koulun ulkopuolisten liikunnanharrastajien käytössä kouluajan ulkopuolella. Auditorio ict- ja näyttämötekniikoineen tarjoaa mahdollisuuden erilaisten koulutus-, seminaari- ja kulttuuritapahtumien järjestämiselle.

Kunnossa koko elinkaaren ajan

Kastellin monitoimitalo on rakennettu elinkaarimallilla siten, että hankkeen kokonaiskustannukset jakautuvat pitkälle ajalle, jolloin kaupungin alkuinvestointi on normaalia pienempi.

Materiaalien kestävyys ja rakennuksen edulliset ylläpitokustannukset on huomioitu kaikissa päätöksissä. Elinkaarimalli turvaa hyvän hinta-laatusuhteen. Kun rakentaja sitoutuu pitkän aikavälin vastuuseen, on myös sen etu, että kohde on huolellisesti suunniteltu ja rakennettu. Kun kiinteistöä käytetään ja huolletaan oikein, päästään kokonaiskustannuksissa edullisimpaan lopputulokseen.

Hyvin pidetty rakennus on vuosien jälkeenkin kuin uusi. Jatkuvan kunnossapidon ansiosta Oulun kaupungin ei tarvitse varautua suuriin yllätysremontteihin. YIT koordinoi talon käyttäjien ja palvelutuottajien, kuten siivous tai ruokapalveluyritysten, välistä yhteistyötä.

YIT myös valvoo viranomaisten turvallisuusmääräysten noudattamista ja palvelutuottajien toimintaa, laatii kiinteistön toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä järjestää kiinteistön ylläpitotehtävät.

Tietoa rakennuksesta

"Kastellin monitoimitalo on vilkas kasvun, oppimisen
ja hyvinvoinnin keskus, jossa leikkii, opiskelee, liikkuu ja työskentelee yli 2000 lasta, nuorta ja aikuista. 
Olemme kaikkien Kastelli – ja teemme Kastellissa yhdessä enemmän. Pyrimme työskentelyssämme siirtymään yksin toimimisen kulttuurista yhdessä toimimisen kulttuuriin.
Toimintaamme ohjaavat yhteisöllisyyden, kestävän kehityksen, turvallisuuden ja rohkeuden arvot."

- Timo Salmi, Kastellin koulun rehtori ja Kastellin monitoimitalon johtaja