Tarkastustoimikunta

Tarkastustoimikunta on kaupunginhallituksen alainen toimielin ja on osa kaupunkikonsernin sisäistä valvontajärjestelmää. Sisäinen tarkastus on osa johdon ohjaus- ja valvontajärjestelmää.

Tarkas­tus­toi­mi­kunnan kokous­asia­kirjat

Kokoonpano

  • vt. kaupunginjohtaja Ari Alatossava
  • Hanne-Mari Juntunen
  • Jukka Huotari

Puheenjohtajana toimii Mirja Vehkaperä.

Esittelijänä ja sihteerinä toimii tarkastuspäällikkö.

Kokouspäivät 2024

  •  20.2. klo 13
  •  11.3.  klo 10
  • 16.9.  klo 10
  •  2.12. klo 10