Rahoituslähteitä ja -ohjelmia

Oulun kaupungilla on pitkät perinteet organisoida kuntalaisten palvelujen ja kaupunkiympäristön vetovoimaisuuden kehittäminen erilaisiksi projekteiksi. Rahoituslähteiden monipuolistuminen, hyvät ja toimivat suhteet organisaation ulkopuolisiin toimijoihin sekä tietoyhteiskuntakehitys ovat muun muassa tekijöitä, joiden vaikutuksesta kehittämistyötä tehdään entistä enemmän kymmenissä samanaikaisesti käynnissä olevissa ja toisiinsa vaikuttavissa projekteissa.

Rahoituslähteitä ja -ohjelmia kehittämistoiminnan mahdollistajina ovat muun muassa:


​​​​​​​AKKE- ja AIKO-rahoitukset (Pohjois-Pohjanmaan liitto)

ARA - asumisen rahoitukset

​​​BusinessFinland
- myös EU-rahoitusneuvonta BusinessFinlandin sivuilla

CulturEU Funding Guide
Kulttuuri- ja luovien alojen EU-rahoitusopas 
Mukana sekä interaktiivinen opas että pdf-versio.
 
Digitaalinen Eurooppa -ohjelma

EAKR - Euroopan aluekehitysrahasto
Haut: Rakennerahastot-sivuilla www.rakennerahastot.fi ja Eura2021-portaalissa www.eura2021.fi

Erasmus +
Erasmus + -ohjelma 2021-2027, OPH:n sivuilla
Erasmus Plus komission sivuilla

ESR+ - Euroopan sosiaalirahasto
Haut: Rakennerahastot-sivuilla www.rakennerahastot.fi ja Eura2021-portaalissa www.eura2021.fi

EU-rahoitusneuvonta
- EU-rahoituksia esiteltynä BusinessFinlandin sivuilla

EU-rahoitusopas
- Euroopan parlamentin tutkimuspalvelun opas eri kielillä, myös suomeksi.
 
European Urban Initiative

Funding and Tenders -portaali
- kaikki suorat EU-rahoitukset löytyvät täältä EU-komission portaalista

HaeAvustuksia.fi -palvelu
- valtionapuviranomaisten järjestämät valtionavustushaut 

Horizon Europe

Interreg Aurora

Interreg Baltic Sea Region 2021-2027

Kansalaisuus, tasa-arvo, perusoikeudet ja arvot -rahoitusohjelma (CERV)

Leader-rahoitus, maaseudulle ja maaseutumaisille alueille

LIFE

Luova Eurooppa

Maaseuturahasto

Norden - Pohjoismainen yhteistyö
- kootusti pohjoismaisen yhteistyön mahdollisuuksista

Opetushallituksen rahoitukset

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitukset

Pohjoinen periferia ja Arktinen ohjelma

Pohjoismainen kulttuuripiste

Pohjoismainen kulttuurirahasto

Pohjois-Pohjanmaan liiton rahoitukset

Rakennerahastot

Sisäasioiden EU-rahoitus: EUSA-rahastot

Sitra

Sosiaali- ja terveysministeriön rahoitukset

Suomen kulttuurirahasto

TAIKE - Taiteen edistämiskeskus

THL - Terveyden edistämisen laitoksen rahoituksia

Tiede ja tutkimus -portaalissa rahoitushakuja

Tinfo
- Tinfon sivuilla erityisesti esittäville taiteille koottuna avoimia hakuja
- Sivustolla voi asettaa apurahavahdin

Traficom
 
UIA - Urban Innovative Actions
- aiempi ohjelma, katso uusi: European Urban Initiative

URBACT

Ympäristöministeriön rahoitukset