Kehittämishankkeet ja -projektit

Tämän sivun sisältö:

Oulun kaupungin hankkeet ja projektit, joissa osa rahoituksesta tulee ulkopuolisista rahoituslähteistä, on jaettu poikkitoiminnallisiin kehittämissalkkuihin. Salkuissa on useiden eri toimialojen ja liikelaitosten toteuttamia ja hallinnoimia kehittämishankkeita ja -projekteja, jossa kunkin salkun hankkeita yhdistää niiden päämäärä. Lisäksi salkuista löytyvät sellaiset yhteistyökumppaneiden toteuttamat projektit, joihin kaupunki on myöntänyt kuntarahoitusta, koska projektit edistävät myös kaupungin tavoitteita.

Oulun kaupungin kehittämissalkut

Hyvinvointisalkku

Kaupunkikulttuurisalkku

Työllisyyssalkku

Ympäristösalkku

Yritysmyönteinen Oulu -salkku

Oulun kaupungin projektipalvelut

Kehityspäällikkö
Sari Matinheikki
Salkkukokonaisuus, projektien kokonaiskoordinaatio sekä ympäristösalkku ja muut kehittyvät palvelut.

Muuta hyödyllistä

Kestävä kaupunkikehittäminen

Rahoituslähteitä ja -ohjelmia