Kodin ja koulun yhteistyö

Koulumme tavoitteena on, että kodin ja koulun yhteistyö on luontevaa ja helppoa. Koulumme ensisijainen yhteydenpitokanava koteihin on Wilma. Jos sinulla on ongelmia Wilma-tunnuksen kanssa, voit olla  yhteydessä koulusihteeriin. 

Vanhempainillat ja kehityskeskustelut

Järjestämme vanhempainillat pääsääntöisesti luokka-asteittain, ja niiden ajankohdat ilmoitetaan erikseen.

Koulun toimintaperiaatteista ja menettelytavoista tiedotetaan kattavasti lukuvuoden alussa ja sen aikana jaettavien tiedotteiden kautta. 

Opettajan, oppilaan ja huoltajan väliset kehityskeskustelut käydään elo-lokakuussa. 1.- ja 7.luokkien huoltajille tarjotaan mahdollisuutta kehityskeskustelun käymiseen Lapset puheeksi -menetelmällä.

Väliarvioinnin korvaavat opettajan, oppilaan ja huoltajan väliset arviointikeskustelut käydään 1.-4.luokkien osalta joulukuussa - tammikuussa. 5.-9.luokkien oppilaat saavat välitodistuksen syyslukukauden päätöspäivänä.

Lukuvuositodistukset ja 9.luokkien päättötodistuksen oppilaat saavat lukuvuoden päätöspäivänä.