Oppilaskunta

Koulumme oppilaskuntaan kuuluvat kaikki oppilaat. Oppilaiden keskuudesta valitaan oppilaskuntaa edustamaan oppilaskunnan hallitus. 

Oppilaskunnan hallituksen keskeinen tehtävä on tuoda oppilaiden näkemystä ja asiantuntemusta koulun kehittämiseen. Hallitus voi myös järjestää erilaisia teemapäiviä tai tempauksia sekä toimii niiden pääasiallisena järjestelijänä. 

Hallituksen jäsenten tulee olla aktiivisia, vastuuntuntoisia, oma-aloitteisia, hyväkäytöksisiä oppilaita, joilla on halua osallistua koulun kehittämiseen. 

Oppilaskunnan ohjaavana opettajana toimivat alaluokilla Sanna Kettunen ja yläluokilla Maarit Tuhkala. Takkurannan yksikössä oppilaskuntaa edustavat luokkien luottamusoppilaat. Heidän ohjaavina opettajina toimivat Terhi Pätsi ja Jukka Kähkönen.