Koulumatkat ja koulukuljetus

Tämän sivun sisältö:

Koulukuljetuksen periaatteet tiivistetysti

  • Oppilaan koulumatka korvataan, kun matka lähikouluun on yli 5 kilometriä tai jos koulumatka on Koululiitu-menetelmällä arvioituna vaarallinen. Huoltajan ei tarvitse tehdä koulukuljetushakemusta, vaan koulun rehtori tekee automaattisesti päätöksen koulukuljetusetuudesta. 
  • Koulumatkalla tarkoitetaan matkaa oppilaan vakituisesta, väestörekisteriin merkitystä asuinpaikasta kouluun. Kuljetusetuus myönnetään vain väestörekisteriin merkittyyn osoitteeseen. 
  • Koulumatkan pituus lasketaan lyhyintä, jalankulkukelpoista ja yleisessä käytössä olevaa tietä pitkin kotiportilta kouluportille. 
  • Koulukuljetukset järjestetään ensisijaisesti julkista joukkoliikennettä ja palveluliikennettä käyttäen ja vasta toissijaisesti erillisin linja-auto- tai taksikuljetuksin. Kuljetusta ei järjestetä välttämättä koko koulumatkalle, vaan koulumatka voi muodostua osittain oppilaan itse kulkemasta osasta.
  • Yli 5 kilometrin koulumatka muuhun kuin lähikouluun korvataan myös, kun oppilas opiskelee ensimmäisenä kielenä (A1-kieli) sellaista kieltä, joka järjestetään muussa kuin omassa lähikoulussa.
  • Koulumatka voidaan myös korvata esimerkiksi matkan vaarallisuuden tai lapsen terveyteen liittyvien seikkojen takia. Huoltajan tulee hakea harkinnanvaraista kuljetusetuutta lukuvuosittain erillisellä hakemuksella.  

Koulumatkoja ei korvata

  • kun oppilas saa huoltajan hakemuksesta koulupaikan muusta kuin lähikoulusta (ns. toissijainen koulu) tai oppilas opiskelee erikoisluokalla tai Oulun kansainvälisessä koulussa. Erikoisluokkien ja kansainvälisen koulun oppilaille voidaan kuitenkin myöntää vuosittain Waltti-kortti samassa taloudessa asuvien aikuisten tulojen perusteella. Lue lisää alta Harkinnanvaraisen koulukuljetuksen hakeminen -kohdasta.
  • kun oppilas vaihtaa asuinkuntaa kesken peruskoulun ja jatkaa koulunkäyntiään Oulun kaupungin peruskoulussa.

Lisätietoa koulukuljetuksista antavat koulujen rehtorit. 

Alla on avattu tarkemmin Oulun kaupungin perusopetuksen koulukuljetusperiaatteet (Sivistyslautakunta 19.12.2023 § 153).

Oulun kaupungin perusopetuksen koulukuljetusperiaatteet

Maksuton koulukuljetus ilman hakemusta

Harkinnanvaraisen koulukuljetuksen hakeminen

Saattoavustus huoltajalle

Koulumatkojen pelisäännöt ja liikenneturvallisuus -opas

Koulumatkojen pelisäännöt ja liikenneturvallisuus -oppaassa (liitetiedosto alla) esitellään Oulun kaupungin koulukuljetuksia koskevia periaatteita ja käytäntöjä sekä koulukuljetusten ja koulumatkojen liikennekasvatus- ja turvallisuusasioita. Oppaan lopussa on vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin. 

Hyvällä yhteistyöllä koulujen, liikennöitsijöiden ja oppilaiden huoltajien kesken edistämme lapsen turvallisuutta ja hyviä kuljetuskokemuksia esiopetus- ja koulutiellä.