Yhteistyö kirjastojen välillä

OUTI-kirjastot

OUTI-kirjastoihin kuuluu 16 eri kaupungin- ja kunnankirjastoa, joilla on yhteinen aineistotietokanta ja lainaajarekisteri. OUTI-kirjastoihin kuuluu myös useita erikoiskirjastoja. OUTI-kirjastokortilla voi käyttää kaikkien OUTI-kirjastojen kokoelmia ja palveluita.

Alueellinen yhteistyö

Oulun kaupunginkirjasto hoitaa Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueen kuntien yleisten kirjastojen kehittämistehtävää. Alueellisella kehittämistehtävällä tuetaan Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun yleisten kirjastojen kehittymistä ja henkilöstön osaamista. Yksi tärkeimmistä tehtävistä on edistää alueen yleisten kirjastojen keskinäistä yhteistoimintaa. Tehtävän Oulun kaupunginkirjastolle on myöntänyt Opetus- ja kulttuuriministeriö asetuksessa yleisistä kirjastoista. 

Kansallinen yhteistyö

Oulun kaupunginkirjaston tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat Pohjois-Suomen yleiset ja tieteelliset kirjastot, kansallinen Kirjastot.fi-palvelu, Suomen Kirjastoseura sekä kaikki suomalaiset yleiset kirjastot. Tärkeä yhteistyöelin on Yleisten kirjastojen neuvosto.

Oulun erikoiskirjastot

Byströmin kirjasto

Oulun Elokuva­kes­kuksen kirjasto

Oulun Sarjakuvakeskuksen kirjasto