Kodin ja koulun yhteistyö

Tämän sivun sisältö:

Vanhempainillat ja kehityskeskustelut

Järjestämme vanhempainillat pääsääntöisesti luokka-asteittain lukuvuoden alussa.

Huoltajan on mahdollista käydä kaksi kertaa vuodessa kehityskeskustelu lapsensa opettajan tai luokanvalvojan kanssa. On toivottavaa, että myös lapsi on mukana keskustelussa. Opettajat ovat yhteydessä huoltajiin keskusteluaikojen sopimista varten.

Kehityskeskustelu on mahdollista käydä myös Lapset puheeksi -menetelmällä niiden opettajien kanssa, jotka ovat jo käyneet menetelmäkoulutuksen. Lapset puheeksi -keskustelua tarjotaan huoltajille 1. ja 7. luokilla tai silloin, kun sille on tarvetta. Huoltajat voivat myös itse pyytää tarpeen mukaan koululta aikaa Lp-keskustelua varten.

1.-5. luokilla myös väliarviointi toteutetaan keskusteluna. Arviointikeskusteluun osallistuvat oppilas, opettaja ja huoltaja.

 

Vanhempaintoiminta

Vanhempaintoimintaan kuuluvat kaikki Länsituulen koulun oppilaiden vanhemmat. Toiminnan tarkoitus on lisätä kodin ja koulun välistä yhteistyötä ja lisätä vanhempien vaikutusmahdollisuuksia koulun arkeen.

Vanhempaintoimintaa koordinoivat Jarmo Tihinen ja Anna-Kaisa Kuusento.

Olette kaikki lämpimästi tervetulleita toimintaan mukaan!