Arviointi

Tällä sivulla kerrotaan arvioinnin periaatteista ja käytännöistä. Länsituulen koulun arviointiperiaatteet ovat osa Oulun kaupungin yhteisiä arviointiperiaatteita.

Monipuolisella kodin ja koulun yhteistyöllä tuetaan lapsen ja nuoren oppimista ja kasvua.

Alakoulussa luokanopettaja ja yläkoulussa luokanvalvoja pitää oppilaan kanssa syksyllä kehityskeskustelun, johon huoltaja voi halutessaan osallistua.  

1. luokalla ja 7. luokalla oppilaalle ja huoltajalle tarjotaan mahdollisuus Lapset puheeksi -keskusteluun. Mikäli kehityskeskustelu käydään tällä menetelmällä, erillistä kehityskeskustelua ei käydä.

Huoltaja mukana arviointikeskustelussa

Oulussa väliarviointi toteutetaan arviointikeskusteluna vuosiluokilla 1.−4., jolloin erillistä välitodistusta ei anneta.

Arviointikeskustelussa tuodaan esille oppilaan vahvuuksia rohkaisevassa ja kannustavassa ilmapiirissä. Arviointikeskustelu auttaa oppilasta hahmottamaan ja ymmärtämään: mitä oppilaan on tarkoitus oppia, mitä hän on jo oppinut ja miten hän voi edistää omaa oppimistaan ja parantaa suoriutumistaan. Arviointikeskustelun sisältö kirjataan Wilman kautta oppimissuunnitelmaan tai henkilökohtaiseen opetuksen järjestämistä koskevaan suunnitelmaan (HOJKS).

Huoltaja on mukana arviointikeskusteluissa. Huoltajalle keskustelut antavat tarvittavaa tietoa lapsen koulutyön tukemiseksi. Opettajalle yhteiset keskustelut ovat tärkeitä oppilaan tuntemuksen kannalta.

Lue lisää arvioinnista Oulun kaupungin Arviointi-sivustolta. Tältä sivustolta löydät mm. päättöarvioinnin kriteerit oppiaineittain.