Opetussuunnitelma

Opetussuunnitelma ohjaa koulun toimintaa ja opetusta. Se kertoo myös oppimisen tavoitteet, oppiaineiden keskeiset sisällöt sekä arvioinnin perusteet.

Oulun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma pohjautuu valtakunnallisiin perusteisiin. Ne perustuvat perusopetuslaissa määriteltyihin kaikille yhteisiin oppiaineisiin vuosiluokilla 1–9.

Valtakunnallinen tuntijako määrittelee, millä vuosiluokilla ja kuinka monta vuosiviikkotuntia kullakin vuosiluokalla oppiaineita  opiskellaan. Oulussa on sivistys- ja kulttuurilautakunnan päätöksellä lisätty tuntijakoon yksi vuosiviikkotunti alakoulun 2. luokalle ja yksi vuosiviikkotunti 7. luokalle.

Voit tutustua Oulun kaupungin opetussuunnitelmaan ePerusteet-sivulla.