Oppilaskunta

Oppilaskunnan hallitus valitaan syyslukukauden alussa järjestettävillä vaaleilla oppilaiden edustajista luokka-asteilta 3.–9. 

Oppilaskunnan tehtävänä on lisätä kouluviihtyvyyttä ja vaikuttamisen mahdollisuutta koulun toimintaan. 

Oppilaskuntaa ohjaavina opettajina toimivat 

Lasse Tarkki ja Timo Tapaninen