Lapsen hoitaminen kotona ja kotihoidontuki

Jos hoidat lasta kotona, sinulla on oikeus jäädä työstäsi palkattomalle hoitovapaalle siihen asti, kun lapsi täyttää kolme vuotta. 

Hoitovapaan ajaksi voit hakea Kelasta kotihoidon tukea. Voit hakea kotihoidon tukea myös silloin, kun sinulla ei ole työpaikkaa. Voit myös palkata hoitajan kotiisi kotihoidon tai yksityisen hoidon tuella. 

Kotihoidon tukea haetaan Kelalta

Voit hakea kotihoidon tukea Kelalta, jos alle 3-vuotias lapsesi ei ole kunnan järjestämässä tai tukemassa varhaiskasvatuksessa. Lasta voi hoitaa jompikumpi vanhemmista. Lasten kotihoidon tukeen kuuluu hoitoraha sekä hoitolisä.

Voit saada kotihoidon tukea myös perheen muista alle kouluikäisistä sisaruksista, jos heillä ei ole kunnallista varhaiskasvatuspaikkaa. Kotihoidon tuki loppuu, kun perheen nuorin lapsi täyttää kolme vuotta.

Huom! Tukea ei voi hakea, jos lapsella on varhaiskasvatuspaikka päiväkodissa tai perhepäivähoidossa ja perhe tekee yli kuuden viikon kesäajan poissaolosopimuksen 1.6. - 31.8. väliselle ajalle.

Hoitajan palkkaaminen kotiin

Voit palkata työsopimussuhteisen perhepäivähoitajan hoitamaan lastasi kotonanne yksityisen hoidon tuen avulla. Kyseessä on työsuhde, jossa perhe on työnantaja ja hoitaja työntekijä. Perhe etsii hoitajan itse. Työsopimussuhteisen hoitajan tulee olla täysi-ikäinen.

Sovi yhteinen tapaaminen varhaiskasvatuksen palvelukoordinaattorin ja perhepäivähoitajan kanssa. On toivottavaa, että sekä työnantaja että työntekijä ovat mukana tapaamisessa.

Palvelukoordinaattorit:

  • Katariina Hyrkäs, keskinen alue, p. 044 703 5306
  • Paula Sakaranaho, pohjoinen alue, p. 044 703 4006
  • Marja Padatsu, itäinen alue, p. 044 703 6988
  • Ellinoora Jäntti, eteläinen alue, p. 050 562 9723