Lapsen kehityksen ja oppimisen tuki

Oulussa lapsen kehityksen ja oppimisen tuki järjestetään osana varhaiskasvatuksen päivittäistä toimintaa. Tuki toteutetaan ensisijaisesti erilaisin joustavin järjestelyin lapsen omassa päiväkoti-, esiopetus- tai perhepäivähoitoryhmässä. Lapsen tuen tarpeen määrittely ja tuen järjestäminen sisällytetään lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan, jota arvioidaan säännöllisesti vanhempien kanssa.

Oulussa jokaiselle päiväkodille on nimetty oma varhaiskasvatuksen erityisopettaja. Hän osallistuu lapsiryhmien toimintaan ja kasvattajatiimien keskusteluihin säännöllisesti ja aina tarvittaessa.

Jos olet huolissasi lapsesi kehityksestä ja oppimisesta, keskustele asiasta päiväkotiryhmän henkilöstön tai perhepäivähoitajan kanssa. Ota rohkeasti yhteyttä myös päiväkodin erityisopettajaan.

Varhaiskasvatuksen erityisopettajien yhteystiedot

Tuen eri muodot

Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki

Tukipalvelut varhaiskasvatuksessa

Tuen muodot. Kuva: Mika Kolehmainen