Lapsiystävällinen kunta

Lapsiystävällinen kunta logo

Oulun kaupunki on virallisesti UNICEFin Lapsiystävällinen kunta. Suomen UNICEF on myöntänyt Oululle kolmannen Lapsiystävällinen kunta –tunnustuksen maaliskuussa 2024. Ensimmäinen tunnustus myönnettiin vuonna 2017 ja toinen vuonna 2020. Viimeisin tunnustus on voimassa seuraavat neljä vuotta.  

Tunnustusta myöntäessään Suomen UNICEF on arvioinut Oulun Lapsiystävällinen kunta -toimintasuunnitelmaan sisältyviä tavoitteita ja toimenpiteitä sekä niiden tuloksia. Arvioinnissa Suomen UNICEF kiinnitti erityistä huomiota siihen, että asetetuissa tavoitteissa on Oulussa saatu aikaan positiivista kehitystä ja pysyviä muutoksia kunnan toimintaan sekä lasten ja nuorten elämään. Toimintasuunnitelman tavoitteet ja toimenpiteet on kerrottu myöhemmin tällä sivulla. 

- Oulussa on tehty upeaa työtä lapsen oikeuksien ja lasten hyvinvoinnin edistämiseksi. Kaupunki on näyttänyt esimerkkiä ilmastotyössä sekä lapsivaikutusten arvioinnissa erityisesti kaupunkiympäristön toimialalla. Lasten ja nuorten yhdenvertaisiin mahdollisuuksiin on panostettu usealla toimialalla. On ollut hienoa nähdä, miten vahvasti koko kaupunki on sitoutunut lapsenoikeustyöhön ja mukaan on kutsuttu myös järjestöt, luottamushenkilöt ja lapset ja nuoret. Iloitsemme siitä, että yhteistyömme Oulun kanssa jatkuu, toteaa Suomen UNICEFin erityisasiantuntija Erika Turunen.

Tunnustus ei tarkoita, että työ lapsen oikeuksien hyväksi olisi Oulussa valmis, vaan kunta sitoutuu jatkamaan lapsiystävällisyyden kehittämistä ja lapsen oikeuksien toteuttamista. Tutustu tästä UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen kriteereihin.
 

UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -toimintamalli

Oulu on ollut mukana UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -toimintamallissa vuodesta 2016 lähtien. Lapsiystävällinen kunta -toimintamalli on käytössä kaikilla kaupungin palvelualoilla ja hallinnossa. Lapsilla ja nuorilla on tärkeä rooli kehittämistyössä.

UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -toimintamalli perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen ja sen neljään yleisperiaatteeseen: 

  1. Syrjimättömyys ja yhdenvertaisuus
  2. Lapsen edun ensisijaisuus
  3. Oikeus elämään ja kehittymiseen
  4. Lapsen näkemysten kunnioittaminen. 

Toimintamalli auttaa kuntia tekemään lasten hyvinvoinnin ja lapsen oikeuksien kannalta oikeita ratkaisuja niin lasten arjen palveluissa ja kunnan hallinnossa. Suomesta mallissa mukana on tällä hetkellä 59 kuntaa tavoittaen 55 prosenttia Suomessa asuvista lapsista.   

Lapsiystävällisessä kunnassa pyritään siihen, että:

  • Lapset ovat tasa-arvoisia kunnan asukkaita. Jokaisella lapsella on yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua. 
  • Lapset voivat suunnitella, arvioida ja kehittää kunnan palveluita.
  • Lapset ja aikuiset saavat tietoa lapsen oikeuksista. Lapset ja nuoret rohkaistuvat toimimaan kansalaisyhteiskunnassa ja kokevat itsensä lähiyhteisön arvokkaiksi jäseniksi.
  • Kunta edistää lapsen oikeuksia kunnan päätöksenteossa, hallinnossa ja palveluissa.
  • Lasten ja nuorten tietämys omasta arjestaan ja lapsivaikutusten arviointi vaikuttavat kunnan päätöksentekoon ja kunnan kehittämiseen.
  • Lapsiin kohdistuvat toimenpiteet näkyvät kaupungin taloudessa.

Tutustu tarkemmin UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -malliin tästä.

Lapsiystävällinen Oulu -video

Katso Lapsiystävällinen Oulu -video vuodelta 2022. Videolla Oulun nuorisovaltuusto ONE:n puheenjohtaja Siiri Ruokola kertoo, miten lapsiystävällisyys näkyy Oulussa. Oulu on asteen verran lapsellisempi!

Äänestyksessä olleet ehdokkaat

Perttu Hämäläinen, Ylikiiminki

Jaakko Määttä, Kastellin Kiekko Pojat

Hope - Yhdessä ja Yhteisesti ry Oulun paikallistoiminta

Oulu Dance Academy & Kaikki tanssii - tanssiharrastajien tuki ry

Oulun seudun omaishoitajat ry

Yli-Iin kuntalaisyhdistys ry

Oulun Lapsiystävällinen kunta -työn tavoitteet ja toimintasuunnitelma vuosille 2020-2023

Mikä toimintasuunnitelma?

1. Oikeus elämään ja kehittymiseen

2. Lapsen etu

3. Osallisuus

4. Yhdenvertaisuus

5. Lapsen oikeudet kunnan rakenteissa

6. UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -mallin toteuttaminen kunnassa

Toimintamallin eteneminen

Toimintamallin eteneminen

Lapsivaikutusten arviointi Oulussa

Mitä lapsivaikutusten arviointi on?

Oulun lapsivaikutusten arvioinnin toimintamalli

Lapsiystävällinen kunta -koordinaatioryhmä Oulussa

Ryhmän tehtävät ja jäsenet

Lisätietoja Oulun Lapsiystävällinen kunta -työstä