Liikenteenhallinta

Liikennevalopylväs

Pysäköinnin opastus

Oulussa on käytössä ajantasainen sähköinen pysäköinnin opastusjärjestelmä. Pysäköintilaitosten reaaliaikaista tilatietoa näytetään pääkatujen opasteportaaleissa Oulun keskustassa ja Kontinkankaan alueella

Tapahtumaopastus

Oulussa järjestettäviä suurtapahtumia (messut, konsertit yms.) varten VT4:lla Lintulan eritasoliittymän ja Iskon eritasoliittymän välisellä osalla ramppeineen sekä VT20:lla ja VT22:lla moottoritien läheisyydessä on käytössä sähköinen tapahtumaopastusjärjestelmä. Opasteet aktivoidaan tapahtumien aikaan ja niiden avulla tapahtumaliikenne voidaan ohjata hallitusti kohteeseen.

Tapahtumanjärjestäjät voivat hakea opastuksen tapahtumaansa Oulun kaupungin sähköisen asiointipalvelun kautta.

Automaattivalvonta

Kaupungin katuverkolla muutamissa risteyksissä valvotaan ylinopeuksia ja liikennevalojen punaista päin ajoa automaattisilla valvontakameroilla. Kameroiden toimintaa operoi poliisi. Valvontapisteitä rakennetaan liikenneturvallisuuden kannalta tärkeimpiin kohteisiin.

Liikenteen seuranta

Liikenteen seurantaa tehdään jatkuvasti tilastointia, suunnittelua ja paremman liikenteen tilannekuvan luomista varten.

Oulussa liikennemäärien kehitystä seurataan koko ajan. Autojen liikennemäärät saadaan kattavasti liikennevaloliittymissä olevilta ilmaisimilta. Pyöräliikenteen liikennemääriä puolestaan saadaan joistakin liikennevaloista sekä jalankulku- ja pyöräliikenteen laskentaa varten rakennetuilta laskentapisteiltä. Näistä osa on näyttötaulullisia, joista ohiajava voi tarkistaa montako kulkijaa pisteen ohi on hänen lisäkseen päivän ja koko vuoden aikana kulkenut. Kävelijämäärät saadaan liikennevaloja lukuun ottamatta samoilta pisteiltä kuin pyöräilijämäärätkin.

Kaikki uudet liikennevalot varustetaan kattavan laskennan mahdollistavalla ilmaisinvarustelulla. Kävelyn- ja pyöräilyn laskentapisteverkko laajenee pääsääntöisesti toteutettavien baanojen myötä.