Lukioon hakeminen

Lukiokoulutukseen haetaan valtakunnallisessa perusopetuksen jälkeisen koulutuksen yhteishaussa Opintopolku-palvelussa. Hakuaika syksyllä 2024 alkaviin opintoihin on 20.2. - 19.3.2024. Hakuaika päättyy 19.3.2024 kello 15.00.

Opiskelijoiden valinta lukioihin

Yleinen lukioon pääsyn edellytys on suoritettu peruskoulun oppimäärä. Yhteishaussa voit hakea seitsemään opiskelupaikkaan. Kaikki seitsemän hakutoivetta kannattaa käyttää. Et voi tulla valituksi lukioon, johon et ole hakenut yhteishaussa.

Jos lukioon on enemmän hakijoita kuin on täytettäviä opiskelijapaikkoja, opiskelijat valitaan peruskoulun päättötodistuksen äidinkielen, toisen kotimaisen kielen, vieraiden kielten, uskonnon tai elämänkatsomustiedon, historian, yhteiskuntaopin, matematiikan, fysiikan, kemian, biologian, terveystiedon ja maantiedon arvosanojen keskiarvon osoittamassa järjestyksessä.

Opiskelija valitaan hänen ensimmäiselle sijalle asettamaansa lukioon, mikäli keskiarvo/pisteet riittävät.

Erikoislukioiden (Kastellin urheilulukio, Madetojan musiikkilukio ja Oulun Lyseon lukion IB-ohjelma) opiskelijavalinnassa otetaan päättötodistuksen arvosanojen lisäksi huomioon pääsykoepisteet ja lisänäytöt. Oulun aikuislukio ei ole mukana yhteishaussa.

Yhteishaun tulokset kesäkuussa

Päätös opiskelijoiden ottamisesta lukioon julkistetaan torstaina 13.6.2024. Lukiot ilmoittavat yhteishaun tuloksesta lukioon valituille.

Lukiopaikka otetaan vastaan Oma Opintopolku -palvelussa tai ilmoittautumalla omaan lukioon hyväksymiskirjeessä annettujen ohjeiden mukaisesti, kuitenkin viimeistään torstaina 27.6.2024.

Lisätietoja lukioon hakemisesta saa oman peruskoulun opinto-ohjaajalta. Opinto-ohjaajien yhteystiedot löytyvät peruskoulujen kotisivuilta.