Maastoliikuntareitistö

Pyöräilylogo

Ouluun rakennetaan kattavaa maastoliikuntareitistöä. Ensimmäinen osuus opastetusta reitistä on valmistunut Kaakkurin liikuntamaasta Ruskotunturille. Reitti on noin 32 kilometriä pitkä.

Kaikkiaan tavoitteena on saada valmiiksi noin 400 kilometriä pitkä opastettu reitistö muun muassa kävelijöiden, maastopyöräilijöiden ja polkujuoksijoiden käyttöön vuoteen 2030 mennessä. Reitistön rakentamisessa hyödynnetään mahdollisimman paljon jo olemassa olevaa polkuverkostoa ja kaupunkimetsiä, joten merkittäviä maanrakennustöitä ei tarvita.

Reittien kestävöittämisellä pyritään minimoimaan maaston kulumista. Käytännössä sitä tehdään esimerkiksi lisäämällä poluille soraa.

Maastoliikuntareitistön tavoitteena on, että mahdollisimman moni kaupunkilainen löytää ja pääsee nauttimaan kaupunkiluonnosta.

Oulun polkuverkosto on laaja ja sen käyttäminen voi olla vaikeaa ilman paikallistuntemusta. Reitistölle tullaankin laatimaan kattavat opastukset ja tärkeimpiin risteyskohtiin sijoitetaan karttoja ja infopisteitä. Opasteita asennetaan kuitenkin vasta sitten kun yksi kokonainen reittikokonaisuus on valmiina. 

Maastoliikuntareitistö toteutetaan yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden sekä liikuntapalveluiden yhteistyönä.

Kartta reiteistä
Esimerkki opasteet

Lisätietoja