Musiikin opiskelu

Madetojan musiikkilukiossa tarjotaan lukio-opiskelun ohessa monipuolisia musiikillisia elämyksiä ja kokemuksia sekä herätetään koko elämän kestävä kiinnostus ja harrastus musiikkiin.

Musiikin erityistehtävän mukaisia opintojaksoja on suoritettava vähintään 24 opintopisteen verran.

Lukioaikana tulee opiskella vähintään

  • 1 musiikin teorian opintojakso
  • 1 säveltapailun opintojakso
  • 3 musiikkitiedon opintojaksoa 
  • 1 yhteismusisoinnin opintojakso 
  • Lisäksi voi opiskella
    • 1 solistisen aineen per vuosi (pysyy samana kolme vuotta)
    • 2 musiikin ryhmäainetta per vuosi (tai 3, jos ei ole solistista ainetta)

 

Tarkempaa tietoa ja monipuolinen lista musiikin opiskelun eri mahdollisuuksista löytyy opinto-oppaasta.