Ohjeita opiskeluun

Opintojen suunnittelu

Ensimmäisen vuoden opiskelijat saavat valmiin työjärjestyksen ensimmäisen periodin opintoihin. Lukuvuoden periodien 2 – 5 ainevalinnat suunnitellaan yhdessä ryhmänohjaajan ja opinto-ohjaajan kanssa OP1-opintojaksolla. Myös musiikin erityistehtävän valinnat tehdään ensimmäiselle opiskeluvuodelle ensimmäisen periodin aikana. Lukioaikaisia valintoja voi muokata koko lukion ajan suunnitelmien tarkentuessa.   

Lukion oppimäärän ja ylioppilastutkinnon voi suorittaa 2–4 vuodessa. Lukio-opintojen laajuus on kokonaisuudessaan 150 opintopistettä. Jos suunnitelmasi poikkeaa kolmen vuoden tahdista, tee suunnitelma yhdessä opinto-ohjaajan kanssa.

3 vuoden opiskeluaika tarkoittaa n. 12 op suorittamista yhden periodin aikana. Ohjeellinen opintopistekertymä on tällöin

1. vuoden jälkeen n. 60 op

2. vuoden jälkeen n. 120 op

3. vuoden jälkeen vähintään 150 op

3,5 vuoden opiskeluaika tarkoittaa n. 10 op suorittamista yhden periodin aikana. Ohjeellinen opintopistekertymä on tällöin

1. vuoden jälkeen n. 50 op

2. vuoden jälkeen n. 100 op

3. vuoden jälkeen n. 146 op

4. vuoden 1. periodin jälkeen vähintään 150 op

4 vuoden opiskeluaika tarkoittaa n. 8-9 op suorittamista yhden periodin aikana. Ohjeellinen opintopistekertymä on tällöin

1. vuoden jälkeen n. 44 op

2. vuoden jälkeen n. 88 op

3. vuoden jälkeen n. 126 op

4. vuoden jälkeen vähintään 150 op