Tukea opiskeluun

Ohjaustoiminta muodostaa lukion toiminnassa kokonaisuuden, jonka tarkoituksena on tukea opiskelijaa lukio-opintojen eri vaiheissa sekä kehittää hänen valmiuksiaan tehdä koulutusta ja elämänuraa koskevia valintoja ja ratkaisuja. Lukiolaisen oppimisen tukemiseen osallistuvat kaikki koulun opettajat ja ohjaushenkilöstöön kuuluvat työntekijät.

Opiskelija suunnittelee itse opintojaan ja seuraa edistymistään. Oppimisen tukena hänellä on useiden ammattilaisten muodostama ohjausverkko. Opinto-ohjaajalla on päävastuu opinto-ohjauksen käytännön järjestelyistä sekä ohjauksen kokonaisuuden suunnittelusta ja toteutuksesta. Ryhmäohjaaja on ryhmänsä opiskelijoiden lähiohjaaja, joka tapaa ryhmäänsä säännöllisesti ja tiedottaa ajankohtaisista asioista sekä seuraa ryhmänsä opintojen etenemistä. Ryhmäohjaaja toimii linkkinä kodin ja koulun välillä. Aineenopettajan tehtävänä on ohjata opiskelijaa opettamansa oppiaineen opiskelussa sekä auttaa häntä kehittämään oppimaan oppimisen taitoja ja oppimisen valmiuksia. Lisäksi aineenopettaja tukee opiskelijan jatko-opintovalmiuksia ja työelämätietoutta oman oppiaineensa osalta yhteistyössä korkeakoulujen ja työelämän kanssa.

Opinto-ohjaus

Erityisopetus

Terveydenhuolto

Kuraattori ja psykologi