Opiskelijakunta

Madetojan musiikkilukion opiskelijakunnan hallitus 2023-2024

Madetojan musiikkilukion opiskelijakunta on oleellinen osa koulun toimintaa ja sen hyvinvointia. Kokonaisuudessaan opiskelijakunnan toiminta tukee Madetojan musiikkilukion toimintaa antaen arvokasta kokemusta erilaisten kulttuuritapahtumien ja toimintojen järjestämisestä.

Opiskelijakunnan tarkoituksena on olla Madetojan musiikkilukion opiskelijoiden edunvalvojana ja yhteistyöelimenä seuraavilla toimenpiteillä:

  • Edistämällä koulun viihtyisyyttä
  • Parantamalla lukio-opiskelun edellytyksiä
  • Parantamalla musiikin harrastamiseen liittyvää toimintaa Madetojan musiikkilukiossa edistämällä ja valvomalla jäsentensä etuja ensisijaisesti koulun sisäisesti ja tarvittaessa myös koulun ulkopuolella
  • Tekemällä jäsenistöään hyödyttävää yhteistyötä koulun muiden ryhmien, tarkoituksenmukaisten koulun ulkopuolisten ryhmien, yhteisöjen, yhdistysten, yritysten ja päättäjien kanssa sekä tekemällä yhteistyötä Suomen Lukiolaisten Liitto ry:n ja sen piirijärjestö Suomen Lukiolaisten Liitto ry:n Pohjois-Suomen Piiri ry:n kanssa.

Opiskelijakuntaan voi liittyä jäseneksi täyttämällä joka vuosi päivittyvän lomakkeen osoitteessa bit.ly/madopkhliityVUOSILUKU, eli esim. vuonna 2023  bit.ly/madopkhliity2023 . Opiskelijakunnan hallitus järjestää lukuvuoden alussa järjestäytymiskokouksen, jossa valitaan hallituskaudelle hallituksen uusi puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja ensimmäisen vuoden opiskelijat. Yhdistyksen sääntöjen mukaisesti täytyy olla yhdistyksen jäsen, jotta voi asettua ehdolle tai äänestää.

Opiskelijakunnan hallitus toimii opiskelijoiden ja opettajien välisenä yhteytenä, jonka avulla voi päästä vaikuttamaan koulun asioihin. Opiskelijakunnan hallituksen edustajat käyvät säännöllisesti opettajainkokouksissa tuomassa esille opiskelijoiden näkemyksiä ja ideoita ajankohtaisiin asioihin.

Opiskelijakunnan hallitus kokoontuu noin joka toinen viikko kokoustamaan ja keskustelemaan opiskelijoista koskevista asioista. Kaikki kokoukset ovat avoimia ja koulumme opiskelijat pääsevät seuraamaan niitä vapaasti. Sen lisäksi, opiskelijakunnan hallitus on virallisesti rekisteröity yhdistys ja löytyy yhdistysrekisteristä.

Vuosittain opiskelijakunta on vahvasti mukana hallituksen omissa tapahtumissa sekä järjestämässä koulun erilaisia musiikkitapahtumia. Tapahtumia järjestetään sekä koulun sisällä että Oulun eri konserttipaikoissa.

Ilman palautetta ei voi kehittyä. Siksi opiskelijakunnan hallitus on luonut tellonym-palveluun palautelaatikon, jota kautta hallitukselle voi lähettää palautetta anonyymisesti. Palautelaatikko löytyy osoitteesta: https://tellonym.me/madisopkh. Haluamme tällä mahdollistaa sen, että palautteen antamiselle olisi mahdollisimman pieni kynnys.

Opiskelijakunnan hallituksella on myös oma Instagram ja Snapchat tili (@madlukiolaiset) jossa tiedotetaan ajankohtaisista tapahtumista ja asioista.

Opiskelijakunnan hallituksen drivesta voi käydä tarkastelemassa esimerkiksi kokouksien pöytäkirjoja. https://drive.google.com/drive/folders/1cxOnzdUyygxYHmpsVC6QpzvBtOAyrsNW?usp=sharing

MADETOJAN MUSIIKKILUKION OPISKELIJAKUNNAN HALLITUS 2023-2024

- Puheenjohtaja: Jessica Pelkonen 21C

- Varapuheenjohtaja: Emmi Niskanen 21C

- Sihteeri: Jenni Vuoristo 22D

- Edunvalvontavastaava: Uuda Koistinaho 22B

- Jäsenvastaava: Manta Palo 21C

- Rahastonhoitajat: Armiida Hämäläinen 22A ja Liina Mäkelä 22C

- Somevastaava: Emma Kannisto 23B

- Some- ja Yritysyhteistyövastaava: Essi Könönen 22B

- Yritysyhteistyövastaava: Vilho Raatikka 23D

Matilda Boström 23A

Hilla Kuvaja 23B

Veera Marjakangas 23C

Toivo Vahtola 23D

Niilo Aalto 22A

Elina Junttila 21B

Fiinu Saalasti 21D

Essi Tolonen 21D

Ohjaava opettaja: Asta Nokkoudenmäki-Huhta