Tiedote Merikosken yläkoulun sisäilman laadusta , Itäkangastie 9

13.02.2024

 

Tiedote Merikosken koulun sisäilman laadusta , Itäkangastie 9

 

Oulun kaupungin Merikosken koululla toimii moniammatillinen työryhmä, joka seuraa kohteen sisäilmatilannetta. Työryhmä toimii Oulun kaupungin sisäilmaproseduurin mukaisesti.
Sisäilmatyöryhmässä on jäseninä paikan henkilökunnasta esimies ja työyhteisövaltuutettu, tilapalveluista rakennusterveysasiantuntija ja kiinteistömanageri, työterveys Pihlajalinnasta työterveyslääkäri ja -hoitaja,
Ympäristötoimesta terveystarkastaja, sivistys- ja kulttuuripalveluista työsuojelupäällikkö, työsuojeluvaltuutettu ja kouluterveyshoitaja sekä tarvittaessa muita asiantuntijoita mm sisäilman tutkimuspalvelujen edustaja,
kiinteistöhoito ja siisteyspalvelut.”

 

Tammikuussa 2024 Kohteessa tehtiin sisäilman kontrolli mittauksia, joiden tulokset olivat tavanomaisia. Tutkimuksissa saadut tulokset eivät aiheita toimenpiteitä Koululla.

Merikosken koulussa on tehty kesän 2023 aikana liikuntasalin tiivistyskorjaus.

Tilanteen seurantaa jatketaan sovitusti. Opiskelijoiden mahdollisista koulun sisäilmaan liittyvistä oireiluista on hyvä ilmoittaa rehtoreille ja opiskelijaterveydenhuollolle.

 

Yhteistyöterveisin

Kiinteistömanageri: Petri Mettovaara 044 4973140