Opiskelu

Lukuvuoden jaksotus

Lukuvuosi on jaettu viiteen jaksoon, joissa jokaisessa oppilaalla on erilainen lukujärjestys. Osaa oppiaineista opiskellaan hajautetusti, jolloin oppitunteja on tasaisesti jokaisessa jaksossa. Osaa oppiaineista opiskellaan painotettuina eri jaksoissa.

Jaksotus lukuvuonna 2023 – 2024

1. jakso: 10.8.- 2.10.2023

2. jakso: 3.10. - 30.11.2023

3. jakso: 1.12.2023 - 9.2.2024

4. jakso: 12.2. - 12.4.2024

5. jakso: 15.4. – 31.5.2024

Oppilaiden lukujärjestykset näkyvät Wilmassa.

Oppituntien alkaminen ja päättyminen Merituulessa (1.-6. lk)

Oppitunnin pituus on 45 min.

1. tunti 8.00 – 8:45

2. tunti 8:45 - 9.30

Liikkuva koulu, pitkä välitunti

3. tunti 10:00 – 10:45

4. tunti 11:00 – 11:45 Huom. 4. tunnin alkamisaika vaihtelee, koska ruokailu on liukuvalla aikataululla klo 10.40 - 12.00.

5. tunti 12:15 – 13:00

6. tunti 13:15 – 14:00

7. tunti 14:15 – 15:00

Oppituntien alkaminen ja päättyminen Itäkan­kaalla (7. - 9. lk)

Oppitunnin pituus on 75 min.

1. tunti 8.15 - 9.30

    Päivänavaus 9.45

2. tunti 9.45 - 11.00

    Ruokailu 11.00 - 11.30

3. tunti 11.30 - 12.45

4. tunti 13.00 - 14.15

5. tunti 14:30 – 15:45