Järjestyssäännöt

Järjestyssääntöjen noudattaminen edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. 

Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet (Perusopetuslaki § 35, 36) 

 • oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta
 • velvollisuus käydä koulua säännöllisesti
 • velvollisuus suorittaa annetut tehtävät tunnollisesti
 • velvollisuus käyttäytyä asiallisesti ja noudattaa koulun järjestyssääntöjä 

Hyvän käytöksen tunnusmerkit 

 • Käyttäydy kohteliaasti ja hyvien tapojen mukaisesti. 
 • Noudata koulun henkilökunnan antamia ohjeita. 
 • Pidä huolta omista ja koulun tavaroista. Älä ota luvatta toisen omaa. 
 • Pidä mukanasi asianmukaiset opiskeluvälineet ja varusteet koulussa (esimerkiksi liikuntavarusteet) 
 • Jätä päällysvaatteet käytävän naulakkoon/kaappiisi mennessäsi luokkaan, ruokalaan tai juhliin 
 • Kiusaaminen on kiellettyä 

Oleskelu ja liikkuminen 

 • Koulun alueelta poistuminen on kielletty koulupäivän aikana ilman opetukseen liittyvää tai muuta perusteltua syytä.  
 • Käyttäydy asiallisesti koulumatkoilla ja noudata liikennesääntöjä. 

Siisteydestä ja ympäristöstä huolehtiminen 

 •  Roskaaminen on kiellettyä. Roskat tulee kierrättää asianmukaisesti. 
 • Oppilas on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingon. Hänet voidaan määrätä puhdistamaan tai korjaamaan aiheuttamansa sotkut tai vauriot omaisuudelle. 

Turvallisuus 

 • Älä tuo kouluun koulunkäyntiä häiritseviä tai vaarallisia esineitä/aineita. 
 • Käyttäydy turvallisesti: Älä juokse sisätiloissa, älä töni muita oppilaita koulualueella.  
 • Jätä pyörä/mopo koulun pihalle niille osoitetuille paikoille. 

Tietokoneen, matkapuhelinten ja muiden mobiililaitteiden käyttö 

 • Pidä matkapuhelin repussa oppitunnin aikana. 
 • Oppitunneilla, ruokailussa ja koulun tilaisuuksissa mobiililaitteiden käyttö on sallittu vain opettajan luvalla.  
 • Älä kopioi tekstiä tai kuvia luvatta. Merkitse lähteet näkyviin.  
 • Älä käytä tekoälyä tai muita sovelluksia ilman opettajan antamaa lupaa 
 • Koulussa kuvaaminen on sallittu ainoastaan kuvattavien henkilöiden luvalla.  
 • Julkaisemiseen tarvitaan aina lupa kuvattavalta henkilöltä. Alaikäisen henkilön kuvien julkaisemiseen tarvitaan lupa kuvattavalta sekä lisäksi hänen huoltajaltaan.  

Päihteet ja haitalliset aineet 

 • Päihteet, tupakkatuotteet ja energiajuomat ovat koulussa kiellettyjä. 
 • Tupakointi on kielletty koulualueella ja sen välittömässä läheisyydessä. 

Kouluruokailu 

 • Jätä takki, reppu/laukku ja päähine ruokalan ulkopuolelle. 
 • Älä etuile ruokajonossa, noudata hyviä ruokailutapoja. 
 • Palauta ruokailuvälineet ja nosta tuoli paikoilleen. 

Järjestyssääntöjen rikkominen 

Järjestyssääntöjen rikkomisesta seuraa toimenpide tai rangaistus (POL§ 35, 36) 

Toimenpide 

 • opettajan nuhtelu tai puhuttelu 
 • luokasta poistaminen 
 • kasvatuskeskustelu  
 • opetuksen epääminen loppupäivän ajaksi 

Rangaistus 

 • jälki-istunto, enintään kaksi tuntia, suoritetaan heti seuraavassa mahdollisessa jälki-istunnossa 
 • suorittamatta jätetyt jälki-istunnot käsitellään kasvatuskeskustelussa oppilaan ja huoltajien kanssa ja mikäli suoritukset edelleen puuttuvat, seuraa kirjallinen varoitus. 
 • kirjallinen varoitus 
 • määräaikainen erottaminen 
 • tupakointi kouluaikana ilmoitetaan huoltajalle  
 • tupakointi koulualueella ilmoitetaan poliisille 

Kaikki toimenpiteet kirjataan Wilmaan. Opettajalla ja rehtorilla on oikeus tarkastaa opiskelijan tavarat. Rehtori tai opettaja voi ottaa häiritsevät tai vaaralliset esineet tai aineet tarvittaessa haltuunsa. Oppilas on korvausvelvollinen, jos hän rikkoo tahallaan tai varomattomalla käytöksellään koulun omaisuutta.