Koulun esittely

Merikosken koulu tarjoaa yleissivistävää perusopetusta oppivelvollisille. Koulumme toimii kahdessa eri yksikössä, alakoulu Toppilassa, Merituuli-yksikössä ja yläkoulu Tuirassa Merikosken koulurakennuksessa. Koulussa vahvistamme oppilaiden toiminnanohjauksen taitoja, edistämme oppilaiden aktiivista osaamista ja kehitämme heidän opiskelutaitojaan turvallisessa ympäristössä oppilaiden omia jatko-opintoja varten. 

Koulumme toiminta-ajatuksena on antaa jokaiselle oppilaalle mahdollisimman hyvät lähtökohdat elämään. Oppilaille tarjotaan valinnaisuudella mahdollisuuksia kehittää itseään haluamaansa suuntaan. 
 
Tavoitteenamme on tukea oppilaan kasvua vastuuntuntoiseksi ja suvaitsevaiseksi yhteiskunnan jäseneksi, jolla on riittävät tiedot ja taidot jatko-opintoja varten. 

Rehtorin terveiset

Hyvät oppilaat ja huoltajat ja yhteistyökumppanit! 

Merikosken koulu palvelee perusopetuksen lähiopetusta antavana kouluna kahdessa eri osoitteessa. Alakoulu toimii osoitteessa Kauppaseurantie 2. Tämä koulurakennus on yhteinen Merikosken koulun Merituuli-yksikölle sekä Tiernan koulun Leinonpuiston yksikölle. Merikosken Merituuli-yksikkö on alueen lähikoulu ja Leinonpuisto on keskitettyä erityisopetusta antava koulu koko Oulun alueen erityisoppilaille, joilla on kehityksellistä viivettä ja haasteita oppimisessa. 

Merituulen vanha puukoulun pihapiiri palvelee Toppilan väistötiloina. Ensimmäinen käyttäjä on Tuiran koulu vuosina 2023-2025. 

Merituuli yksikön iltapäiväkerho toimii koulun yhteydessä. Se on alueellinen ja yhteinen Koskelan koulun kanssa. Iltapäivätoiminta on hakemukseen perustuvaa ja alueellamme sitä palvelua tuottaa Nuorisoseurojen Oulun aluejärjestö ry. Osoite on Kauppaseurantie 2. puh. 040 834 5816.  

Hakemus- ja päätösasioista vastaa Palvelukoordinaattori Eija Salo, 044 703 8204. 

Vaativan erityisentuen ryhmien APIP-toiminta järjestetään koulun omana palveluna Merituuli-yksikössä, osoitteessa Kauppaseurantie 2. Erityisen tuen APIP-toiminnan haku- ja päätösasioita koordinoi Jaana Valtanen (puh. 0447038230). APIP-toiminnan yhdyshenkilö on koulunkäynninohjaaja Helena Taivaloja (puh. 040 167 6997), jonka tavoittaa myös Wilmalla. 

Toppilan nuokkarissa on toimintaa muille alakouluikäisille koulupäivien jälkeen. Nuokkari toimii Meri-Toppilan liikerakennuksen(Sale, Reenis) takana. Toppilan nuokkarin puhelinnumerot ovat 044 7038234 ja 040 4860174.

Kauppaseurantien kiinteistössä meillä on Leinonpuiston yksikön kanssa yhteiskäyttötiloja, salit, ruokailutila ja taito- ja taideaineiden tilat ja välituntitilat. Kaikissa tiloissa näkyy sekä lähikoulun oppilaita ja erityiskoulun oppilaita sekä molempien yksiköiden henkilökuntaa. Yhteistyöareenaksi koulussamme kehitetään STEAM-oppimisympäristöä, jossa sekä lähikoulun että erityiskoulun oppilaat työskentelevät luonnontieteiden ja käsillä tekemisen teemoilla kokeilukulttuurin keinoin yhdessä ja erikseen. 

Tuirassa Itäkangastie 9:ssä toimiva Merikosken yläkoulu on saanut uudet kotitalousluokkatilat pihapiiriinsä. Yläkoulun rakennukset ovat siis toiminnassa vuoteen 2025 saakka, kun Tuiran uusi yhtenäiskoulu valmistuu. Piharakennus, jossa taito- ja taideainetilat ovat, jää tällöin kuntalaisten harrastustoiminnan käyttöön.  

Koulu toimintakulttuurissa tänä lukuvuonna näkyvät perusopetuksen oppisisältöjen lisäksi tasa-arvo ja yhdenvertaisuus sekä tunne- ja turvataitokasvatus ja syrjimättömyys. Oppilaille opetetaan systemaattisesti sekä oman toiminnan ohjausta sekä vuorovaikutustaitoja, jotta asiallinen kohtelu, kiusaamisen vähentyminen ja positiivinen reagointi saadaan lisääntymään koulussa. Tähän tarvitsemme erityisesti sekä oppilaiden että huoltajien osallisuutta sekä koulun ulkopuolisten aikuisten yhteistyötä. 

Kouluviihtyvyys ja hyvinvointi liittyvät olennaisesti turvallisuuden tunteeseen ja tavoitteenamme on rakentaa kouluympäristöä kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti, johon sisältyy vahvasti myös sosiaalinen kestävä kehitys sekä ekososiaalinen sivistys.  

Koulumme oppilaat ja heidän huoltajansa edustavat monia eri kulttuureja. Meillä on esimerkillinen mahdollisuus jo koulussamme tutustua ja opetella eri tapoja ja näkemyksiä, samalla opettaen suomalaisen yhteiskunnan arvoja ja tapakulttuuria sekä työelämävalmiuksia. Nämä ovat erityisiä vahvuuksia tässä yhteiskunnassa sekä yhä globalisoituvammassa maailmassa. 

Tavoitteenamme on päästää lapset ja nuoret maailmalle vahvempina kuin he olivat kouluun tullessaan. Olemme onnistuneet silloin, kun lapset ja nuoret tunnistavat omat voimavaransa ja osaavat myös käyttää niitä yhdessä toisten ihmisten kanssa kestävää tulevaisuutta ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti rakentaen.

Koulunsa nyt aloittavien tai muista kunnista muuttavien oppilaiden huoltajia pyydämme välittömästi luomaan itselleen Suomi.fi-tunnistautumista käyttäen Wilma-tunnukset. Ohjeet löytyvät koulun kotisivuilta. 

Huoltajille tarjotaan lukuvuoden aikana 1-9. luokkalaisten kehityskeskustelut sekä 1-4. luokkien arviointikeskustelut. Näissä tilanteissa huoltajien kohtaaminen on arvokasta. Lisäksi toivomme huoltajilta aktiivista yhteydenpitoa kouluun kasvatuksen ja oppimisen asioissa. Ensisijaisesti toivomme Wilman käyttöä lapsenne asioiden hoitamisessa, mutta puhelimellakin meidät saa kiinni. Koulun kotisivuilla on ajantasaiset yhteystiedot. 

 Toivotan teille kaikille antoisaa lukuvuotta! 

 Mervi Karjalainen, rehtori