Opetussuunnitelma

Opetus­suun­nitelma ja oppiaineet

Opetussuunnitelmasta (ops) käy ilmi, miten opetus koululla järjestetään.

Opetushallitus päättää opetuksen tavoitteista ja keskeisistä sisällöistä vahvistamalla valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet. Valtakunnallisen opetussuunnitelman pohjalta jokainen opetuksen järjestäjä, kuten Oulun kaupunki, laati paikallisen perusopetuksen opetussuunnitelman.

Koulumme noudattaa Oulun kaupungin uutta 20.8.2015 vahvistettua opetussuunnitelmaa, joka on luettavissa Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 ja Oulun kaupunginpaikalliset linjaukset vuosiluokat 1−9

Valmistavassa opetuksessa käytetään Oulun perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelmaa vuodelta 2016

Koulun toimintaan kuuluu myös tapa - ja kulttuurikasvatus. Koulussamme on käytössä Merikosken koulun kulttuuriopetuksen suunnitelma.