Kodin ja koulun yhteistyö

Kodin ja koulun välistä yhteistyötä ovat mm. yhteydenotot koteihin, vanhempainillat, Kodin ja koulun päivä, huoltajatapaamiset ja koteihin jaettavat tiedotteet. Alakoulussa toimii huoltajista koostuva vanhempainyhdistys Metukka. Yläkoululla toimii vanhempainyhdistys Mekova. 

Koulun ensisijainen tiedotuskanava on Wilma. Oppilaan arvioinnista, opetuksen tavoitteista, opetussuunnitelmasta ja ajankohtaisista koulunkäyntiin liittyvistä asioista tiedotetaan myös koteihin jaettavilla tiedotteilla, vanhempainilloissa sekä kehitys- ja arviointikeskusteluissa. 

Kaikki koulumme oppilaiden huoltajat kutsutaan vuosittain koululle keskustelemaan luokanopettajan tai -valvojan kanssa oppilaan koulunkäyntiin liittyvistä asioista. Näissä keskusteluissa on myös oppilas mukana. 

Alakoulun (Merituulen) välitodistukset korvataan tammikuisilla arviointikeskustelulla vuosiluokilla 1.-4. Viidennen ja kuudennen luokan oppilaat saavat sekä väli- että lukuvuositodistuksen. 

Vanhempainilloissa kerrotaan ajankohtaisista asioista ja huoltajilla on mahdollisuus keskustella opettajien kanssa. 

Kielivalinnoista, valinnaisaineista ja jatko-opintoihin hakeutumisesta tiedotetaan koteihin Wilmalla sekä vanhempainilloissa. 

Oppilaiden huoltajat ovat tervetulleita tutustumaan koulumme arkeen. Samoin yhteydenotot Wilman kautta tai puhelimitse ovat toivottavia aina, kun jokin asia askarruttaa.