Kodin ja koulun yhteistyö

Kodin ja koulun yhteistyö 

Kodin ja koulun välistä yhteistyötä ovat mm. yhteydenotot koteihin, vanhempainillat, Kodin ja koulun päivä, huoltajatapaamiset ja koteihin jaettavat tiedotteet. Alakoulussa toimii huoltajista koostuva vanhempainyhdistys Metukka. Yläkoululla toimii vanhempainyhdistys Mekova. 

 
 
Koulun ensisijainen tiedotuskanava on Wilma. Oppilaan arviointiin, opetuksen tavoitteisiin, opetussuunnitelmaan ja yleensä ajankohtaisista koulunkäyntiin liittyvistä asioista tiedotetaan myös koteihin jaettavilla tiedotteilla, vanhempainilloissa sekä kehitys- että arviointikeskusteluissa. 

 

Kaikkien koulumme oppilaiden huoltajat kutsutaan vuosittain koululle keskustelemaan luokanopettajan tai -valvojan kanssa oppilaan koulunkäyntiin liittyvistä asioista. Näissä keskusteluissa oppilas on myös mukana. 

Alakoulun (Merituulen) välitodistukset korvataan tammikuisilla arviointikeskustelulla vuosiluokilla 1.-4. Viidennen ja kuudennen luokan oppilaat saavat sekä väli- että lukuvuositodistuksen. 

Vanhempainilloissa kerrotaan ajankohtaisista asioista ja huoltajilla on mahdollisuus keskustella opettajien kanssa. 

Kielivalinnoista, valinnaisaineista ja jatko-opintoihin hakeutumisesta tiedotetaan koteihin Wilmalla sekä vanhempainilloissa. 

Oppilaiden huoltajat ovat tervetulleita tutustumaan koulumme arkeen. Samoin yhteydenotot Wilman kautta tai puhelimitse ovat toivottavia aina, kun jokin asia askarruttaa.