Oppimisen tuki

Yleinen tuki, tehostettu tuki ja erityinen tuki

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki järjestetään niin, että jokainen oppilas saa oman kehitystasonsa ja tarpeidensa mukaista opetusta, ohjausta ja tukea. Koulussamme oppilaan tukena on niin erityisopetuksen kuin oppilashuollonkin palvelut.

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki perustuu kolmiportaiseen malliin, jossa tukimuodot ja -rakenteet vahvistuvat asteittain. Tuen tasot ovat yleinen tuki, tehostettu tuki ja erityinen tuki. Tukea voidaan antaa myös yksittäisen oppilaan erityisvahvuuksien edistämiseksi.

Oppimisen yleinen, tehostettu ja erityinen tuki

Kouluterveydenhuolto

Oppilaanohjaus

Opiskeluhuolto

Oppimisen ja koulun­käynnin tukitoimet Merikosken koulussa